A fin de apoyar el texto del evangelio de hoy que presenta Jesús caminando sobre el agua, la primera lectura de este domingo ha escogido un pequeño fragmento del libro de Job (Jb 38,1.8-11) que habla del mar. Las oportunidades que ofrece la liturgia de leer esta joya bíblica y esta maravilla de la literatura universal que es el libro de Job son pocas. Vale la pena aprovechar la ocasión para adentrarse en la composición de este libro bíblico.

A fi de recolzar el text de l’evangeli d’avui que presenta Jesús caminant sobre l’aigua, la primera lectura d’aquest diumenge ha escollit un petit fragment del llibre de Job  (Jb 38,1.8-11) que parla del mar. Les oportunitats que ofereix la litúrgia de llegir aquesta joia bíblica i aquesta meravella de la literatura universal que és el llibre de Job són poques. Val la pena aprofitar l’avinentesa per endinsar-se en la composició d’aquest llibre bíblic.

L’altre dia m’explicaven l’anècdota del cardenal que respon diligentment a tots els reptes que li planteja Pius XIII. Era a la sèrie The Young Pope. L’actor Jude Law, de papa, i Silvio Orlando, de cardenal. A cada iniciativa que li planteja el primer, l’altre li ofereix l’argument oportú. I tanca carpeta. En un moment de la conversa, Law li fa notar que “té respostes per a tot”. I l’actor que fa de cardenal Angelo Voiello li contesta: “Sí, és la meva feina”.

Avui s’ha publicat al DOGC la resolució definitiva 1806/2021, de 8 de juny, de concerts per al proper curs 2021/2022 pel que fa a les etapes d’educació infantil, primària i ESO. Un sentiment agredolç impera en aquest moment, per diversos motius.

L’encíclica Laudato si’, sobre “la cura de la casa comuna” és, sens dubte, un gran document, molt convenient en el moment actual, i un bon impuls perquè els cristians, l’Església, tinguem els ulls posats en tot allò que fa la vida més digna, com ens va ensenyar Jesús. Però, si m’ho permeteu, i sense desmerèixer gens aquest valor, voldria dir que ara que me l’he llegida de cap a cap tota seguida, hi he trobat, en l’argumentació de fons de l’encíclica, una qüestió que m’ha grinyolat força i que voldria explicar aquí.

Avui 12 de juny celebrem el centenari de l’ordenació presbiteral del capellà valencià D. Vicent Garrido Pastor, que ha estat definit pel canonge de la catedral de València, Miguel Payà, com “un mestre espiritual i un  prevere diocesà que ocupà un lloc de primer ordre en la vida de l’Església particular de València, en tota la part central del segle XX”.

Audiència General 9 de juny 2021

Estimats germans i germanes, bon dia!

El confinamiento por la Covid-19 -como pudimos experimentar- incrementó el uso de las tecnologías de la comunicación en el teletrabajo, en las reuniones a distancia, en la educación y en particular en la enseñanza-aprendizaje en la universidad, y en tantos y tantos ámbitos...

El confinament arran de la Covid-19 –com vàrem experimentar– va incrementar l’ús de les tecnologies de la comunicació en el teletreball, en les reunions a distància, en l’educació i en particular en l’ensenyament-aprenentatge a la universitat, i en tants i tants àmbits...