El salm que llegim en la festivitat de l’Ascensió del Senyor sigui quin sigui el cicle litúrgic és el 47 (vv. 2-3.6-7.8-9). El salm glorifica i enalteix la sobirania reial del Senyor. En el salteri hi ha uns quants salms d’aquestes característiques i es solen anomenar “himnes al Senyor rei”. A aquest grup pertanyen els salms 29;93;96; 97;98;99.  

Dimarts de la setmana passada el Departament d’Educació comunicava a les diferents entitats representatives de les titularitats del sector la relació de centres i d’unitats que eren objecte d’una revisió d’ofici per a la possible supressió del concert. En paral·lel, les escoles rebien les resolucions corresponents, comunicades a través del correu electrònic, amb la indicació de la o de les unitats objecte de revisió i obrint un termini d’al·legacions.

 

 

Diumenge que ve, dia 16, celebrem la festa de l’Ascensió de Jesús, o Ascensió del Senyor, tal com l’anomena el calendari litúrgic. És el penúltim pas abans d’acabar el temps de Pasqua; l’últim serà l’altre diumenge, la diada de la Pentecosta.

«Aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis» han sido objeto de las intenciones del Papa confiadas a su red mundial de oración para este pasado mes de abril. Luchar por los derechos fundamentales implica, en los tres escenarios planteados, arriesgar la vida. Tres observaciones.

«Aquells que arrisquen la vida lluitant pels drets fonamentals en dictadures, en règims  autoritaris i, fins i tot, en democràcies en crisi» han estat objecte de les intencions del Papa confiades a la seva xarxa mundial de pregària per a aquest mes d’abril passat. Lluitar pels drets fonamentals implica, en aquests tres escenaris plantejats, arriscar la vida. Tres observacions.

Amb data de 8 de maig de 1946, avui fa 75 anys, el “Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Solsona” publicava la primera carta pastoral que el bisbe de Solsona, Vicent Enrique i Tarancón, va escriure només un mes després de la seva entrada a la diòcesi, el 14 d’abril anterior.

La pastoral, que s’adreçava “al Venerable Clero y fieles de Nuestra amada Diócesis”, començava recordant “Nuestra entrada solemne en la Diócesis, conmovidos todavía por las manifestaciones de amor y entusiasmo que Nos tributasteis”.

Audiència General 5 de maig 2021

Estimats germans i germanes, bon dia!

Continuem les catequesis sobre la pregària i en aquesta catequesi m’agradaria insistir en la pregària de contemplació.

(Llorenç Sagalés) La primera paraula que surt dels llavis de Jesús ressuscitat quan s’apareix a les dones que van al sepulcre és: “Alegreu-vos” (Mt 28,10). Ho deu dir somrient, amb aquell contagi de l’amor pur que només ell sap provocar a les seves trobades. No li ha bastat enviar prèviament un àngel a les seves dues amigues per anunciar-los que el Senyor viu, i no ha resistit la temptació de presentar-se ell mateix davant d’elles. (Llegir més)

 

Vivir conlleva crecer y también desarrollarse a lo largo del ciclo vital. Cuando el desarrollo se da en todas las dimensiones humanas, es decir cuando es integral, la vida tiene más plenitud. La encíclica del Papa Francisco Frattelli Tutti trata en diferentes momentos del desarrollo humano integral. Algunos de los puntos a los que hace referencia al mismo:

"Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente" (FT, 107).