Llegim avui els primers versets del capítol 9é ( Rm 9,1-5) de la carta als romans. En els capítols anteriors, Pau ha argumentat que la salvació no ve per les obres de la Llei sinó per la gràcia obtinguda per la fe en Jesucrist. Si la Llei serveix de tant poca cosa, què en queda de la revelació feta per Déu a l’Antic Testament?. Si per la fe en Jesucrist els pagans poden accedir a la salvació, com s’ha d’entendre l’elecció d’Israel i les promeses i aliances presents en l'Antic Testament?. Sembla com si la fiabilitat de Déu quedi posada en qüestió.

Escric aquesta reflexió a una certa distància del conflicte originat per la missa celebrada a la Sagrada Família en memòria dels afectat pel Covid-19 i en reconeixement del treball fet per les persones que combaten la pandèmia. Arran d’aquest fet s’han produït declaracions desafortunades des d’instàncies polítiques, han tornar a emergir l’anticlericalisme somort de la nostra societat i diversos articulistes s’han posicionat, alguns amb certa vehemència de cor, a favor d’uns o d’altres.

El passat dia 7 de juliol es va presentar l’informe del Relator Especial sobre l’extrema pobresa i els drets humans que va visitar Espanya entre els dies 27 de gener i 7 de febrer d’enguany.

Fa poques hores que ha començat un temps molt especial que durarà des d’avui al migdia fins demà a mitjanit, és un do que mitjançant  Sant Francesc va arribar als homes: El temps del Perdó d’Assis. De la web del lloc franciscà: “La Porziuncola és una "porta sempre oberta" per a tots aquells (pelegrins i locals) que volen aprofitar la gràcia de Déu mitjançant l'experiència de la reconciliació.

Diumenge XVIII de durant l’any

Barcelona, 2 d’agost de 2020

Hi havia dos problemes molt angoixants als poblets de Galilea en temps de Jesús: la fam i els deutes. Era el que més feia patir Jesús.

Quan els seus deixebles li van demanar que els ensenyés a pregar, a Jesús li van sortir de ben endins les dues peticions: Pare, doneu-los avui el pa necessari; Pare, perdona’ns els nostres deutes així com nosaltres perdonem els nostres deutors.

Durant aquest temps de pandèmia han finalitzat les obres pel nou cancell i mobiliari litúrgic per l’Ermita de la Mare de Déu de Bellvitge, culminant un llarg procés que es va iniciar al juliol de 2018. És una mostra més d’una Església que, més que confinada, és confiada i segueix sent  oferint allò que és als món contemporani.

El tramo final de la carta de Pablo a los Romanos (Rm 8,35-39) que leemos este domingo es un himno que proclama que nada puede separar de quienes creen del amor de Dios. El himno arranca en el versículo 31 del capítulo.

El tram final de la carta de Pau als Romans (Rm 8,35-39) que llegim aquest diumenge és un himne que proclama que res pot separar els qui creuen de l’amor de Déu. L’himne arrenca en el verset 31 del capítol.

Aquesta setmana li escrivia a la regidora de Drets Civils de l'Ajuntament de Lleida la dramàtica situació en què ens estem trobant a aquesta ciutat i que ja s'està estenent a altres llocs de Catalunya.