En el salm 19 s’hi poden observar dues parts ben diferenciades, la primera que va dels versets 1 al 7 és una lloança al Senyor perquè tot el món creat és un llenguatge que parla d’Ell. La segona part (versets 8-15) sobretot els versets 8-12 són una glorificació i lloança de la “torà”, la llei. El nexe entre les dues parts és la lloança a Déu al qual s’hi pot accedir llegint les obres de la naturalesa o complint les prescripcions de la llei. Potser així s’explica que en un moment determinat es van unir dos salms que en principi estaven separats.

Durant el mes de març de 2020, la Santa Seu ha promulgat el nou Directori per a la Catequesi. Dintre del mateix any, la Conferència Episcopal Tarraconense a través de l’Editorial Claret n’ha publicat la versió catalana que ja podem tenir a les mans i fer-ne objecte de reflexió.

 

 

“Sigues valenta” és el final d’una carta que Leone Ginzburg va enviar a la seva dona Natàlia des de la presó. Rob Riemen es pregunta què vol dir ser valent en el seu llibre Para combatir esta era,  després de llegir aquesta carta. Leone Ginzburg va morir als 35 anys en mans dels nazis. Jueu nascut a Rússia, havia viscut tota la seva vida a Itàlia.

Avui entrem en una lluna plena significativa, demà serà el 14 del mes Adar en el calendari hebreu. Entre d’altres significants té el privilegi de ser la lluna plena just abans de la lluna de Nissan, i estarem a un mes lunar abans de la Pasqua hebrea, doncs la lluna plena de Nissan ja ens acosta a les nostres tradicions i hem sentit a parlar, però fins que no arribi aquell temps estem en el que ens toca.

Aquesta Quaresma que estem vivint, en el camí que anem fent cap a la Pasqua, ens mostra que el Déu de Jesús és un Déu d’oportunitats, però no de rebaixes.

Del salmo 116 se lee un fragmento en la misa vespertina de la Cena del Señor y en este 2º domingo de cuaresma del ciclo B. Los versículos de hoy son: el 10 y del 15 al 19. Hay una serie de temas que se combinan unos con otros; encontramos pequeñas lamentaciones (vv.10b.11b), recuerdo de calamidades pasadas (vv. 3.8), súplicas (vv. 1.2.4), expresiones de una firme confianza en Dios (vv. 5.6.10.15), peticiones de ayuda (vv. 2.7.8.12), reconocimiento del favor divino (vv. 07.08.16), descripción de la situación en que se encuentra el orante (vv.

Del salm 116 se’n llegeix un fragment a la missa vespertina de la Cena del Senyor i en aquest 2on diumenge de quaresma del cicle B. Els versets d’avui son: el 10 i del 15 al 19. Hi ha un seguit de temes que es combinen uns amb altres; hi trobem petites lamentacions (vv.10b.11b), record de calamitats passades (vv. 3.8), súpliques (vv. 1.2.4), expressions d’una ferma confiança en Déu (vv. 5.6.10.15), peticions d’ajuda (vv. 2.7.8.12), reconeixement del favor diví (vv. 7.8.16), descripció de la situació en que es troba l’orant (vv.

Me van a perdonar que haga un poco de sociología de tertulia. Este sábado, por circunstancias que no vienen al caso, me encontré en la plaza Lesseps entre los que estaban montando unas barricadas tras destrozar las tiendas del Paseo de Gracia y la línea de los Mossos a punto de intervenir. De lejos vi también a un sacerdote de la parroquia de Lesseps discutiendo con los que apilaban vallas de obra y contenedores en plena calle para intentar convencerles que no lo hicieran.

Ja em perdonaran que faci una mica de sociologia de tertúlia. Dissabte, per circumstàncies que no vénen al cas, em vaig trobar a la plaça Lesseps entre els que estaven muntant unes barricades després de destrossar les botigues del Passeig de Gràcia i la línia dels Mossos a punt d’intervenir. De lluny vaig veure també un mossèn de la parròquia de Lesseps discutint amb els qui apilaven tanques d’obra i contenidors al mig del carrer per intentar-los convèncer que no ho fessin.