A la FECC, el curs va arrencar amb importants canvis que afecten l’Àrea Pedagògica.

Donem per assentat i assumit que l’Església –en tant que jerarquia o corporativament– no s’ha de ficar en política. Però sí que han de «fer» política –personalment– els membres de l’Església, si es que volen que els valors de l’evangeli es materialitzin en la societat i en la construcció del Regne.

Audiència General 3 de febrer 2021
Catequesi sobre la pregària:

23. Pregar en la litúrgia

Estimats germans i germanes, bon dia!

La icona ens representa la festivitat que es celebra el 2 de febrer. La celebració s’anomena Hypapante, en grec, o Sretenie, en rus, que significa Retrobament, per ressaltar la dimensió profètica del Sant Retrobament amb Jesús, del pas de l’Antic Testament, -significat per l’ancià Simeó i la profetessa Anna-, al Nou Testament, significat per Jesucrist que és presentat per Sant Josep i Maria, segons l’evangeli de Sant Lluc.

El grupo de investigación Psicología, Persona y Contexto organizó hace unos días una mesa redonda, o mejor dicho una típica cuadrícula de caras vía Zoom, a la que ya nos vamos acostumbrando, pero que también va convirtiéndose en una forma de llegar a la gente. El tema fue los aprendizajes que podemos extraer de la situación que vivimos con la Covid-19. Moderó y condujo el debate la periodista y profesora universitaria Dra. Assumpta Sendra. Se recogen a continuación algunas de las interesantes aportaciones de cada ponente y unas reflexiones finales:

El grup de recerca Psicologia, Persona i Context va organitzar fa uns dies una taula rodona, o millor dit una típica quadrícula de cares via Zoom, a la que ja ens anem acostumant, però que també va esdevenint una forma d’arribar a la gent. El tema va ser els aprenentatges que podem extreure de la situació que vivim amb la Covid-19. Va moderar i conduir el debat la periodista i professora universitària Dra. Assumpta Sendra. Recullo algunes de les interessants aportacions de cada ponent i unes reflexions finals:

Com cada 2 de febrer, avui l’Església ens convida a celebrar la Jornada de la Vida Consagrada, un dia per pregar i tindre present el testimoniatge dels qui seguim Jesús per mitjà dels consells evangèlics.

El fragmento del evangelio de Marcos que leemos este domingo (Mc 1,29-39) sintetiza la actividad de Jesús durante el transcurso de una jornada imaginaria, tanto es así que se ha titulado el fragmento: La jornada de Cafarnaúm . El texto está lleno de detalles ricos de contenido y una de las posibles lecturas es la de considerar los diferentes espacios donde se desarrollan los hechos narrados

El fragment de l’evangeli de Marc que llegim aquest diumenge (Mc 1,29-39) sintetitza l’activitat de Jesús durant el transcurs d’una jornada imaginària, tan és així que s’ha titulat el fragment: La jornada de Cafarnaüm. El text és ple de detalls rics de contingut i una de les possibles lectures és la de considerar els diferents espais on s’esdevenen els fets narrats

Som davant un procés electoral que un ampli sector social coincideix a qualificar de, com a mínim, estrany, a causa dels esdeveniments que l’envolten, àmpliament coneguts. Avui dilluns, el TSJ publica la resolució que declara nul el decret que ajornava els comicis al 30 de maig, notícia que avançava divendres passat. El Govern ha anunciat que no presentarà recurs i, en conseqüència, sembla que la comesa electoral que començà el mateix divendres finalitzarà amb la votació el 14 de febrer.