Un dels aspectes importants abordat al llarg de les converses mantingudes amb el Departament quan s’elaborava la proposta de Decret de Preinscripció i Programació va ser el de la distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, qüestió plena de factors que no la fan ni òbvia ni senzilla.

Antes del relato de la pasión, el evangelio de Juan recoge dos discursos de despedida. En la festividad de Pentecostés se leen en el ciclo B dos fragmentos (Jn 15,26-27; 16,12-15) del segundo de estos discursos. El primer fragmento habla de la promesa de enviar el Espíritu Santo, el segundo del papel del Espíritu dentro de la comunidad.

Abans del relat de la passió, l’evangeli de Joan recull dos discursos de comiat. En la festivitat de la Pentecosta es llegeixen en el cicle B dos fragments (Jn 15,26-27; 16,12-15) del segons d’aquests discursos. El primer fragment parla de la promesa d’enviar l’Esperit Sant, el segon del paper de l’Esperit dins la comunitat.

El doctor Flavio Comim, de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià d'IQS, explica i compara tres indicadors que s’empren en l’anàlisi de les desigualtats socials.

 

Diumenge que ve, dia 23, és la Pentecosta, la Pasqua Granada, la festa dels fruits. És l’últim dia del temps de Pasqua, i celebrem el fruit de la Pasqua per a nosaltres: el do de l’Esperit de Déu, l’Esperit de Jesús, l’Esperit Sant. Aquí teniu una pregària per demanar que l’Esperit vingui a nosaltres i a l’Església i al món.

 

Flama de foc, vent impetuós, alè de vida,

pare dels pobres, escalfor en el món tan fred,

força en el desànim, llum en la foscor,

pau en la inquietud, descans en l’esgotament,

Hi ha els aniversaris de les persones i que s’acostumen a celebrar anyalment, i el dels esdeveniments, llocs o coses que majoritàriament només se celebren quan assoleixen períodes preestablerts per convencions socials i que normalment són múltiples de cinc o de deu.

1.- L’amor de Déu i l’amor de Crist

Audiència General 12 de maig 2021

Catequesi sobre la pregària:

Estimats germans i germanes, bon dia!

(Fra Josep Manuel Vallejo) Hi ha un escrit del Concili Vaticà II, la Dei Verbum, un document molt bonic que parla de la Revelació de Déu. Diu: "Déu, en la seva infinita misericòrdia, ha volgut revelar-se Ell mateix..." No revelar manaments, doctrina, moral, solament, sinó revelar-se Ell mateix. I ho fa com un amic a un amic, entaulant-se, sopant amb nosaltres, i compartint la seva intimitat. No hi ha mostra d'amor més gran entre dos amics, entre l'espòs i l'esposa, que comunicar-se la interioritat, la intimitat, allò que un és, allò que un té dintre.

El salmo que leemos en la festividad de la Ascensión del Señor sea cual sea el ciclo litúrgico es el 47 (vv 2-3.6-7.-8-9). El salmo glorifica y ensalza la soberanía real del Señor. En el salterio hay varios salmos de estas características y suelen llamarse "himnos al Señor rey". A este grupo pertenecen los salmos 29; 93; 96; 97; 98; 99.