El moment ha arribat. Dies, mesos de preparacions, d’experiència acumulada en l’elaboració de plans i protocols, de reelaboració i modificació d’aquest plans amb aclariments de darrera hora, de debat i posada en comú d’objectius, de projectes i inquietuds, de discursos oficials on massa sovint se’ns obvia, d’esperança... Avui, quasi 1.318.000 alumnes del règim general tornen a les escoles.

En Alejandría entraron en contacto la teología judía y la filosofía griega. Los judíos quisieron establecer contacto con la cultura pagana. Esto explica la existencia del libro de la Sabiduría del que leemos unos versículos en la primera lectura de este domingo (Sv 2,12.17-20)

A Alexandria entraren en contacte la teologia jueva i la filosofia grega. Els jueus volgueren establir contacte amb la cultura pagana. Això explica l’existència del llibre de la Saviesa del que en llegim uns versets a la primera lectura d’aquest diumenge (Sv 2,12.17-20)

 

 

Fa dos o tres anys vaig anar a una ordenació presbiteral en una catedral catalana. Portaven els cants un grup ben endreçat de seminaristes, que ho van fer bé, però jo no vaig poder participar en bona part d’aquells cants, perquè no me’ls sabia. La resta de l’assemblea, certament, tampoc. I és que van cantar tots els cants tal com estan previstos al ritual, que són cants molt propis d’aquell tipus de celebració, però que ningú no sap perquè no es canten mai a cap parròquia.

Algú que sabia força de la condició humana va dir una frase que a mi em va arribar en un moment important de la meva vida i em va ajudar molt pel que fa a no judicar mai al altres: “quan no ho sabem tot d’algú no sabem res”. Invito a pensar-ho. És pot conèixer un fet aïllat, fins i tot diverses reaccions d’una persona, fets o determinacions, però si no ho sabem tot, no podem mai judicar sense el perill d’equivocar-nos.

És això el que explica, per part humana, la situació i l’evolució del planeta davant els perills provocats pel canvi climàtic. O bé som uns inconscients o uns estúpids, ja que el ritme de vida que portem alterarà i molt (i a més, a pitjor), el nostre futur més immediat. Només fa uns dies, el diari Levante informava que els efectes del canvi climàtic “inundarà el port de València i salinitzarà l’Albufera”. I és que com deia aquest mitjà de comunicació, “la Nasa preveu un creixement del nivell del Mediterrani de fins a un metre en les pròximes dècades”.

Audiència General 8 de setembre 2021

Germans i germanes, bon dia!

«El teu amor és gran fins al cel, la teva fidelitat arriba fins als núvols» (Salm 57,11). Res no pot fer trontollar els qui coneixen el Senyor. Certament, corren temps difícils per a la fidelitat. Diversos entrebancs i esdeveniments poden fer costerut l’amor fidel, el famós hèsed ve èmet dels textos de l’Antic Testament, el binomi kharis kai alètheia del Pròleg de Joan. Però «amor i fidelitat», «gràcia i veritat» són expressions majors d’una historia que no comença en cadascun de nosaltres, sinó que ens supera per la seva amplària i la seva profunditat.

En las instituciones educativas estamos en tiempos de preparación del inicio del nuevo curso académico, tiempos de propósitos, proyectos y de renovada ilusión. Aunque con incertidumbres sobre la situación sanitaria, pero ya con el bagaje y experiencia de cursos anteriores, viendo más luz que sombras por unas mejores perspectivas sanitarias. Y con esperanza de futuro.