Audiència General 9 de desembre 2020
Estimats germans i germanes, bon dia!

Demà al vespre ja serem a Hanukah, la festa del calendari jueu, el 25 de Kislev, que recorda el miracle de la llum, de la pervivència de l’oli pur que va il·luminar durant vuit dies el Temple de Jerusalem: quan només en quedava oli pur a la menorà per un sol dia, miraculosament aquell oli pur va durar tot el necessari fins que va haver de nou oli purificat. El miracle de Hanukah! El miracle de la llum en la reinauguració i purificació del Temple de Jerusalem en el s. II aC.

Dos pequeños fragmentos de la tercera parte del libro de Isaías (Is 61,1-2a. 10-11) leemos en la primera lectura de este domingo. La primera parte de este texto es bastante conocido porque es el que cita el evangelista Lucas en el relato que presenta la intervención de Jesús en la sinagoga de Nazaret (Lc 4,16-30).

Dos petits fragments de la tercera part del llibre del profeta Isaïes ( Is 61,1-2a. 10-11) llegim a la primera lectura d’aquest diumenge. La primera part d’aquest text és prou conegut perquè és el que cita l’evangelista Lluc en el relat que presenta la intervenció de Jesús a la sinagoga de Natzaret (Lc 4,16-30).

La solemnitat de la Nativitat de Nostre Senyor Jesucrist té una riquesa litúrgica notable. Amb el pas dels segles aquesta festa ha adquirit nous formularis d'oracions i major abundància de textos bíblics. Exactament tenim quatre misses diferents del mateix dia, amb la seva eucologia pròpia i les seves lectures, també, per a cadascuna d'elles.

 

 

El doctor Flavio Comim explora la relació entre l'amor i l'economia.

Estem en temps  d’Advent. Temps que la litúrgia catòlica convida als creients a meditar el sentit de l’espera de la vinguda de Jesús. El Nadal culmina l’Advent. El temps d’Advent ens porta, dia darrera dia, cap a la gran festa de Nadal. Els cristians esperem i anunciem l’adveniment del Crist. Esperem el temps en el qual la pau i la justícia del Crist faran realitat el Regne de Déu. Durant la celebració de la missa del Gall direm amb alegria que ens ha nascut el salvador del món.

Audiència General 2 de desembre 2020

Estimats germans i germanes, bon dia!

Tenim tendència a assegurar-ho tot i de fet, tenim al nostre abast una àmplia gama d'assegurances: de viatge, de robatori, de malaltia… fins i tot de vida! Això no és sinó el reflex d’una profunda sensació d’inseguretat. Encara que ho tinguem tot assegurat, en el fons, tots sentim -potser ara més que mai- la fragilitat de la vida, doncs, la nostra actitut depradadora i mercantilista ens ha portat a un desequilibri ecològic sense precedents: tots som responsables i alhora víctimes de la devastació del nostre planeta.