La tramitació que actualment s’està duent a terme al Congrés en relació a la reforma educativa continguda en la futura Llei Orgànica de Millora de la Llei Orgànica d'Educació (LOMLOE) suscita inquietud i, dins de la comunitat educativa, són moltes les veus que n’han mostrat profunda preocupació.

Últimament el president de la República Francesa, el senyor Emmanuel Macron, parla sovint del dret a blasfemar, i el defensa com una manifestació de la llibertat d’expressió. Tot ve arrel de l’atemptat de fa uns anys contra el setmanari satíric francès “Charlie Hebdo” per haver publicat unes caricatures de Mahoma, el profeta de l’Islam, i per l’assassinat fa pocs dies d’un professor d’institut francès a mans d’un islamista radical txetxè perquè en una classe en el seu institut el professor havia mostrat unes caricatures del profeta com una manifestació de la llibertat d’expressió.

La història de Tamar és la història d’una dona que defensa els seus drets, per damunt de qualsevol normativa o convenció social, trencant tot patró de comportament assignat a les dones, i sense acceptar haver de quedar-se marginada en un racó per la falta d’ètica i de respecte d’un dels fills de Jacob, Judà. I aquesta dona, que el llibre de Rut esmenta amb entusiasme (Rut 4,12), serà precisament avantpassada del Messies, tal com s’encarrega de destacar l’evangelista Mateu en presentar la genealogia de Jesús (Mateu 1,3).

La santidad es una realidad poliédrica. Presenta diversas interpretaciones y facetas. Puede ser un tratamiento honorífico que se concede a líderes de distintas religiones por el hecho de serlo. De esta forma se habla de Su Santidad el papa Francisco o Su Santidad el Dalai Lama. En la Iglesia, se refiere a las personas que, tras cumplir unos requisitos canónicos, son beatificados o canonizados.

La santedat és una realitat polièdrica. Presenta diferents interpretacions i facetes. Pot ser un tractament honorífic que es concedeix a líders de diferents religions pel fet de ser-ne. D’aquesta manera, es parla de Sa Santedat el papa Francesc o de Sa Santedat el Dalai Lama. Dins l’Església, es refereix a les persones que, després de complir uns requisits canònics, són beatificats o canonitzats. La festivitat de Tots Sants [i Santes] obre el seu significat a persones anònimes la santedat de les quals no ha rebut un reconeixement eclesial, però que poden ser considerades com a tals.

Convé subratllar la dedicatòria de la nova encíclica del Papa Francesc, “Fratelli tutti”: “Aquest sant de l’amor fratern (sant Francesc d’Assís), de la senzilllesa i l’alegria, que em va inspirar a escriure l’encíclica “Laudato Si”, torna a motivar-me per dedicar aquesta nova encíclica a la fraternitat i a l’amistat social.

Conten d’un mossèn que mentre feia l’homilia veia un home que assegut al primer banc de l’església, no només dormia sinó que fins i tot roncava. Quan acabà l’homilia el mossèn digué a l’escolanet: desperta aquell home que està roncant. Però el noi li contestà: desperti’l vostè que l’ha adormit amb la seva homilia.

Normalment,  tot el que percebem mitjançant els sentits ho filtrem automàticament a través dels nostres conceptes, idees preconcebudes, pensaments....  La nostra percepció sol estar contaminada per tot allò que hi afegim. Per tal de poder copsar la realitat tal com és i no actuar o reaccionar impulsats per les nostres pròpies projeccions, cal generar un estat de calma mental, de silenciament interior. Com diu la mestra budista Ayya Khema: “el món no és una finestra sinó un mirall”.

Audiència General 28 d’octubre 2020

Estimats germans i germanes, bon dia!

En las primeras comunidades

La perseverancia “en las oraciones” (Hch 2,42) es una de las características de la comunidad que surge a raíz del acontecimiento de Pentecostés. Consistían estas oraciones en plegarias dirigidas por un apóstol o por un profeta a las que asentía la comunidad con diversas aclamaciones y respuestas. No eran ciertamente la única forma de orar, pues los Hechos de los Apóstoles nos han transmitido muchas plegarias motivadas por las más diversas circunstancias.

La Liturgia de las Horas, las primeras comunidades