Els alumnes li tenen por. Els professors amenacen amb ell per puntuar un treball mal fet. Els economistes lluiten per posar-lo a la dreta per incrementar el seu negoci, perquè un zero a l’esquerra no val per a res.

El 26 de noviembre pasado, tuve el privilegio de escuchar a Monseñor Sebastián Taltavull, obispo auxiliar de Barcelona en el X Congreso de Escuelas Católicas celebrado en Toledo, bajo el lema “Escuela con visión”. Fue una Conferencia muy buena en la que además se percibía fácilmente el aire fresco el Espíritu, al tiempo que aumentaban los motivos de esperanza.

Un cop més la propera cimera sobre el canvi climàtic ens ha de fer pensar als cristians i als creients en general. La situació que estem vivint ens ha de portar a tots i a totes, els que ens considerem creients, a demanar perdó a Déu. Perdó per la nostra manca de compromís en defensar la seva creació. Perdó per no ser capdavanters en la recerca de solucions. Perdó, en definitiva, per no caminar prou amb altres per aturar la destrucció d’aquesta terra que Déu ens ha donat.

El desembre de 2005, ara fa quatre anys, la Delegació de Pastoral Universitària del Bisbat de Bacelona posava en marxa el portal Universitaties.net. El setembre de 2008 es va produir una notable renovació i, un any més tard, ja s'ha produít enviament número 100 del newsletter del portal, un butlletí que s'envia a més de 15.000 persones.

 Intervenció del president Jordi Pujol en l'homenatge al bisbe Joan Carrera a Santa Maria del Mar.

 

El recent editorial conjunt de la premsa catalana (26/11) ha fet forat. En una societat mancada de líders, i per tant de lideratges, la premsa ha assumit i amb eficàcia el paper de líder ideològic. La seva actuació ha estat massivament recolzada per la societat civil (amb tot el teixit d’organitzacions i institucions), a l’espera que els altres líders (polítics, econòmics, culturals...), s’uneixin a la iniciativa i la recolzin.

 

En estos días hemos asistido a una reedición de actitudes excluyentes sin citar el magisterio pontificio más alto como es una Encíclica. En este sentido uno puede decir que “los hay más papistas que le Papa”.