Dijous la Santa Seu feia públic el nomenament de la laica italiana Flaminia Giovanelli com a sotssecretària del Pontifici Consell de Justícia i Pau. Actualment només hi ha una altra dona amb un càrrec a la cúpola dels dicasteris vaticans. Es tracta de sor Enrica Rosanna, sotssecretària de la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada (religiosos i religioses), nomenada per Joan Pau II.

 

Hi ha una voluntat persistent. La de canviar l’Església. I ja fa falta en moltes coses. Però aquesta voluntat de canvi no per tothom va en la mateixa direcció: va des de la ruptura fins a la restauració. I, ¿qui no escombra cap casa quan pot?

La Ciudad de Vic, lleva muchos años acogiendo inmigración, de hecho es de las ciudades europeas con mayor porcentaje de inmigración. Su anterior alcalde, Jacint Codina, fue ejemplar como llevó el tema, y se continuó en su línea, de forma que en Vic van a años luz de otras ciudades en temas de inmigración y acogida, servicios sociales, organización, etc. la acogida en las escuelas fue todo un modelo la forma cómo fue encaraado allí, comenzando por las hermanas dominicas del Colegio Santa Catalina, a quien en más de una oportunidad Pasqual Maragall elogió.

 

Una inspectora d’educació truca al director d’una escola concertada i li diu que han d’escolaritzar un nen a 6è de primària. L’escola ja té 25 alumnes en aquest curs (que és la ratio màxima segon la normativa), però la inspectora insisteix en que els casos de necessitats específiques cal que es reparteixin entre totes les escoles i que per tant l’han d’escolaritzar.

«El 2008, s'han enregistrat 8.824 matrimonis catòlics (el 29,9%)», segons sosté l’informe de l’Institut d’Estadística de la Generalitat de Catalunya sobre «La nupcialitat a Catalunya l’any 2008». Hi afegeix: «L’anàlisi del tipus de celebració dels matrimonis de persones de diferent sexe mostra que les celebracions catòliques se segueixen reduint.» Aquest informe, llegit acríticament, ha proporcionat titulars a la premsa que han esbiaixat la realitat de les dades i han suposat una autèntica manipulació de l’opinió pública.

Les primeres notícies que vaig rebre sobre el terratrèmol d’Haití eren força confuses. Les persones que et volen informar de vegades no són gaire de fiar. L’endemà del terratrèmol em diu una senyora: “ja ho sap que en aquell terratrèmol que hi ha hagut a l’Àfrica han mort molts brasilers?” Li vaig respondre: “Deu voler dir en el tarratrèmol d’Haití?” I em contesta: “Sí, això mateix, en el terratrèmol que hi ha hagut a l’Àfrica”.

A hores d'ara sembla clar que el projecte de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vic per tal de restringir l'empadronament d'estrangers en situació iregular és un greu error.