La mare ha entrat a l’estança que està fosca. Intenta trobar la caixeta de llumins per encendra la llàntia davant de la icona. Una petita flama il·lumina suaument el recinte.

La mare té fred i se sent molt trista. No és per menys, a fora se senten les veus que arriben amb violència, agressivitat, odi, destrucció, aniquilació... en quin món vivim!!, pensa. Intenta asserenar-se i fa el senyal de la creu... els seus llavis intenten pronunciar les paraules per adreçar-se a Déu.

Obra de Shamsia Hassani

El libro de los Números es el cuarto de la Tora, nuestro Pentateuco. Su redacción definitiva hay que situarla en los tiempos después del exilio de Babilonia pero contiene elementos y tradiciones de épocas muy diversas que se fueron reuniendo vertebradas por el tema de la estancia de Israel en el desierto en la etapa inmediata antes de entrar en la tierra prometida. De este libro leemos un fragmento en la primera lectura de este domingo (Nm 11,15-29) que explica cómo 70 ancianos reciben el Espíritu de Dios para ayudar a Moisés en el gobierno del pueblo.

El llibre dels Nombres és el quart de la Tora, el nostre Pentateuc. La seva redacció definitiva cal situar-la en els temps després de l’exili de Babilònia però conté elements i tradicions d’èpoques molt diverses que s’anaren aplegant vertebrades pel tema de l’estada d’Israel al desert en l’etapa immediata abans d’entrar a la terra promesa. D’aquest llibre en llegim un fragment a la primera lectura d’aquest diumenge (Nm 11,15-29) que explica com 70 ancians reben l’Esperit de Déu per ajudar Moisès en el govern del poble.

La situació provocada per la demanda d’alumnat als cicles de formació professional per al curs 2021-2022 ha posat sobre la taula el debat sobre la necessitat de mobilització de tots els recursos disponibles per evitar la manca de places i la conveniència de cercar la col·laboració entre l’àmbit públic i el concertat i les empreses.

 

Després del que vaig escriure la setmana passada, m’arriba un comentari en què m’expliquen que allò que fa que a determinats liturgistes no els agradin els cants, per exemple, del Xavier Morlans, és que són “aportacions massa simples musicalment parlant o massa deutores de les harmonies i atmosferes de la música popular contemporània”. Doncs sí que anem bé! I jo que em pensava que això més aviat era un mèrit!

La comunitat monàstica benedictina de Santa Maria de Montserrat ha escollit un nou abat. Ha estat un relleu normal motivat pel preceptiu fi de l’anterior abadiat. El nou abat, el pare Manel Gasch, ha començat el seu abadiat amb un gest interpretat com a signe del rumb que pot prendre el seu govern de la comunitat.  La creu pectoral que escull per presidir el seu primer acte litúrgic públic, les vespres del dimecres 15 de setembre, és la mateixa que portà molts anys l’abat Cassià Maria Just.

Del 13 al 18 de setembre de 1971, ara fa 50 anys, va tindre lloc al Seminari Menor de Madrid, un esdeveniment que va marcar, i molt, la vida de l’Església espanyola en l’etapa final del franquisme. La celebració de l’Assemblea Conjunta de bisbes i de preveres, va significar un abans i un després de l’Església, ja que va ser un pas important pel que fa a la fi del nacionalcatolicisme.

Aquest mes d’agost vàrem tenir l’oportunitat de caminar per els carrers de Laodicea, Esmirna, Pergam i Efes. Quatre de les set ciutats que el apòstol Joan anomena en el seu llibre de l’Apocalipsi, i que avui pertanyen a Turquia.

(Fra Josep Manuel Vallejo) Tota la nostra vida cristiana és vida en l’Esperit, però en quin esperit? Aquesta és la qüestió. Jo puc fer qualsevol gest, com per exemple dir “Bon dia”, i ho puc fer amb l’Esperit Sant o amb qualsevol altre esperit, i això es nota en la música, si el meu bon dia és pronunciat amb estima o amb un mal to.

El passat dilluns 6 de setembre va tenir lloc la trobada online de llançament del Programa Família-Escola, Acció Compartida (FEAC) pel curs 2021/22, comptant amb 21 assistents. En una primera part es va explicar el sentit del lema “Entorn d’Esperança” i, tot seguit, els membres de la redacció dels butlletins van anar desgranant el calendari alhora que es feia la presentació les temàtiques proposades i els webinars complementaris corresponents.  

Recordem la programació a qui no va poder assistir-hi: