Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Recomano amb entusiasme el darrer llibre escrit pel pare Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat, "Josep Maria Cardona o l'amor sense mesura". És un retrat espiritual del pare Josep Maria Cardona, monjo també de Montserrat, mort el setembre de l’any passat, després de quatre anys de malaltia.  En Josep Maria fou un monjo excepcional i el llibre del pare Dalmau té l’encert de transmetre la profunditat de la seva vida interior. Gràcies a ella pogué afrontar, amb una gran serenor interior, l’evolució d’una dura malaltia que l’abocava irremeiablement a la mort. Aquesta vivència espiritual, amarada durant els anys, i és el que Sant Pau anomena “l’home interior”, li permeté afrontar amb goig la seva darrera etapa de vida.

L’encert del llibre del pare Dalmau es revelar la sol·licitud i el lliurament del pare Cardona vers els demés i relatar com la vida monàstica anava alimentant la seva fe. Els seus sermons i les seves circulars escrites en ple combat contra la malaltia transmeten la riquesa de la serenor de la seva ànima fàcilment identificable en el somriure que l’acompanyà fins els darrer moment. El lector d’aquest llibre trobarà ben perfilat el retrat d’un monjo que cercà contínuament a Déu a partir de la pregària, de la vida comunitària i l’amor als demés. En Josep Maria Cardona és un bon exemple del que expressà Sant Agustí “la mesura de l’amor és estimar sense mesura”. Això és el que saber fer el pare Cardona al convertir l’amor en una virtut practicada perquè l’encaminava constantment cap a Déu. “Hem d’anar aprenent a estimar sense mesura”, això que en Josep Maria Cardona escriví, ho feu al llarg de tota la seva vida. Una vida sense mesura.