Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Dijous la Santa Seu feia públic el nomenament de la laica italiana Flaminia Giovanelli com a sotssecretària del Pontifici Consell de Justícia i Pau. Actualment només hi ha una altra dona amb un càrrec a la cúpola dels dicasteris vaticans. Es tracta de sor Enrica Rosanna, sotssecretària de la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada (religiosos i religioses), nomenada per Joan Pau II. La notícia és positiva, però a anem tan a poc a poc en la promoció de la dona en l’Església, que aquest nomenament no deixa de ser una gota minúscula enmig de l’oceà. Crec que va ser l’estiu de l’any 2007 que el Secretari d’Estat, el cardenal Bertone, va anunciar que estaven considerant nous nomenaments femenins al Vaticà. Des d’aleshores, el de Giovanelli és el primer fitxatge notable. La cúpula vaticana continua tenint un color tan masculí que fa feredat. Segons el llibre de Gudrun Sailer Frauen im Vatikan. Begegnungen, Portraits, Bilder (Dones al Vaticà. Trobades, retrats, imatges- St. Benno), la presència femenina al Vaticà és d’un 16%, i la majoria cobreix càrrecs d’un nivell mitjà. No estem parlant aquí de sacerdoci femení, sinó de coresponsabilitat. En aquest sentit, és interessant la intuïció de la italiana Chiara Lubich, que va néixer precisament un dia com avui de l’any 1920. Chiara Lubich, catòlica, fundadora l’any 1943 del Moviment dels Focolars, està considerada una de les personalitats espirituals de major relleu del segle XX.


Ja abans del Concili Vaticà II va començar a implicar-se en el diàleg ecumènic. I més tard va promoure el diàleg interreligiós i amb els no creients, a favor de la cultura de la unitat i fraternitat entre les persones i els pobles. Avalada per Joan Pau II, va aconseguir que els Estatuts del Moviment dels Focolars garantissin que la presidència del moviment correspondria sempre a una dona, i que la coresponsabilitat home-dona estigués present en tots els nivells d’organitazió dels Focolars. Perquè la coresponsabilitat és filla de l’Evangeli.