Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

 

Conversem amb Mn. Simó Gras i Solé, director del Secretariat diocesà de vocacions.
Durant aquest mes de novembre ha tingut lloc la primera setmana de vocacions (del dia 8 al 12), la cadena de pregària per les vocacions (dies 1, 11 i 21) i l’espai vocacional (dia 27). És doncs, una bona ocasió per a parlar i valorar aquestes iniciatives amb Mn. Simó Gras.
 
 
- Com sorgeix la iniciativa de la 1ª setmana de vocacions per a centres educatius i parròquies?
- La voluntat i compromís del Secretariat és el d’oferir eines per tal d’afavorir el desvetllament i acompanyament de totes les vocacions, amb un volgut èmfasi a les vocacions al ministeri ordenat. Responent a aquest objectiu, volem ajudar al treball vocacional que es fa a les escoles i parròquies, per això hem proposat una setmana de motivació vocacional explícita, la que anomenem: Setmana de les Vocacions. Volem que siguin uns dies intensos per parlar de les vocacions de manera directa i desacomplexada. Per aquesta raó, hem cregut oportú usar un format ja usat en altres matèries, i que es troba molt arrelat a la vida dels centre educatius. A més a més, aquesta setmana sempre es desenvoluparà el mes que es fa una Cadena de Pregària per les vocacions arreu de Catalunya, convertint el novembre en un temps fort per al desvetllament vocacional.
- De quina manera han treballat aquesta setmana les escoles?
Des del Secretariat se’ls hi ha ofert un material bàsic i cada escola, des del seu carisma, l’ha utilitzat i ampliat.
 
- Com ha estat la rebuda d’aqueta proposta i quina valoració final s’ha fet per part dels centres?
Hi ha hagut una bona acollida de la iniciativa. Molts centres s’hi han sumat, ni que fos des d’un desplegament mínim de la proposta. Hem tingut les dificultats pròpies de tota activitat que comença, és complexa i té pocs recursos. Des del Secretariat esperem consolidar aquest iniciativa i des de la primavera d’enguany ja hi treballarem.
 
- Un any més, l’Arquebisbat de Tarragona s’ha sumat a la cadena de pregària per les vocacions que organitzen conjuntament els bisbats de tot Catalunya. Quants anys es porta fent aquesta cadena i quina resposta té.
Si no em fallen els comptes, ho dic de memòria, crec que ja fa 6 anys que es fa. Crec que la iniciativa va ser molt interessant i els fruits no ens pertoca a nosaltres avaluar-los. Això sí, detectem una certa decaiguda alhora de sumar-s’hi. Des del Secretariat ens sembla que és fruit de la percepció general que hi ha d’aridesa vocacional. Tot i que això encara ens hauria d’esperonar més. (seguir llegint a DELJOT.CAT)