Fa una setmana, el professor Roberto Savio, un dels experts més importants en el món de la comunicació social, va ser reconegut per la seva trajectòria al servei de la justícia, la pau i la dignitat humana amb el Memorial Joan Gomis, reconeixement que atorguen diferents entitats liderades per Justícia i Pau. Dilluns passat, en Federico Mayor Zaragoza, antic director general de la UNESCO i president de la Fundació Cultura de Paz, va donar la lliçó inaugural del curs 2012-2013 de la Fundació Joan Maragall.

Fa quatre anys, em trobava a Chicago durant aquella màgica nit en què Barak Obama fou elegit president dels Estats Units d’Amèrica. Semblava impossible! Després d’un mandat desastrós –recordem la guerra d’Iraq i la crisi bancària internacional– els Estats Units començaven una etapa diferent: un demòcrata afroamericà que representava l’Amèrica desgraciada i marginada aconseguia arribar a la presidència! Jo tinc un record inesborrable d’aquella nit única que vaig tenir la sort de viure.

Hace cuatro años, me encontraba en Chicago durante aquella mágica noche en que Barak Obama fue elegido presidente de los Estados Unidos de América. ¡Parecía imposible! Después de un mandato desastroso -recordemos la guerra de Irak y la crisis bancaria internacional- Estados Unidos comenzaba una etapa diferente: ¡un demócrata afroamericano que representaba la América desgraciada y marginada conseguía llegar a la presidencia! Yo tengo un recuerdo imborrable de aquella noche única que tuve la suerte de vivir.

Les imatges de la tempesta “perfecta” que ha envaït la costa est dels Estats Units crec que deixaran ­–a més de destrosses impensables en les zones més benestants d’aquest gran país– imatges, també, de la resposta d’una natura que és rebel·la davant el deteriorament del nostre ecosistema.
 

 

Por segunda vez, Tòfol Trepat, Mar Galceran y Francesc Torralba han organizado, con el apoyo y la acogida de la comunidad cisterciense del Monasterio de Poblet, un encuentro de profesionales e intelectuales católicos. Si el año pasado se trató el tema de "la credibilidad de la fe", este hemos profundizado en el "creer en Dios".

El periodista Iñaki Gabilondo inauguró el curso de Cristianismo y Justicia el pasado lunes. La iglesia de la c/Caspe se llenó para escuchar sus reflexiones. Probablemente ha sido una de las mejores conferencias que he escuchado sobre la situación actual en estos últimos meses. Con su habitual capacidad de sintetizar e interpretar la situación actual, nos ofreció un relato -que me pareció muy honesto- de la evolución actual del mundo y de los vertiginosos cambios que estamos viviendo.

El periodista Iñaki Gabilondo va inaugurar el curs de Cristianisme i Justícia el passat dilluns. L’església de Casp va omplir-se per escoltar les seves reflexions. Probablement ha estat una de les millors conferències que he escoltat sobre la situació actual en aquests darrers mesos. Amb la seva habitual capacitat de sintetitzar i interpretar la situació actual, ens va oferir un relat –que em va semblar molt honest– de l’evolució actual del món i dels vertiginosos canvis que estem vivint.