Empeñados como estamos en el análisis diario de los mercados y las primas de riesgo, los índices de paro, las crisis políticas sucesivas, las dificultades de la vida cotidiana, los cambios de nuestro entorno como consecuencia de las migraciones y la evolución abrumadora de las tecnologías de la información y de la vida, difícilmente tenemos mucho tiempo para preguntarnos sobre temas de fondo de nuestra condición humana. Estamos demasiado envueltos por una lógica de la inmediatez, líquida, diría Baumann, débil, precaria, pero abrumadora. La avalancha de información invade nuestra vida.

Entestats com estem en l’anàlisi diària dels mercats i les primes de risc, els índexs d’atur, les crisis polítiques successives, les dificultats de la vida quotidiana, els canvis del nostre entorn com a conseqüència de les migracions i l’evolució aclaparadora de les tecnologies de la informació i de la vida, difícilment tenim gaire temps per preguntar-nos sobre temes de fons de la nostra condició humana. Estem massa embolcallats per una lògica de la immediatesa, líquida, diria Baumann, feble, precària, però aclaparadora. L’allau d’informacions envaeix la nostra vida.

Dilluns passat, vàrem poder seguir la presa de possessió de Barak Obama, novament al capdavant dels Estats Units. Més enllà de les característiques pròpies de l‘espectacular estil americà, més enllà del seu discurs vibrant i emotiu, de les imatges patriòtiques d’aquesta mena d’esdeveniments, em va interessar veure el paper de les minories, bé, de les antigues minories ètniques, i el seu paper central en tot l’acte.

En un hall del CCCB, lleno a rebosar, el prestigioso sociólogo alemán y referente del pensamiento liberal social europeo, Ulrich Beck, disertó sobre el presente y el futuro de Europa. Con la sobriedad y precisión que le caracteriza, reflexionó sobre la situación actual del continente y, de manera muy especial, sobre la Unión Europea en el actual contexto de globalización.
 

En un hall del CCCB, ple de gom a gom, el prestigiós sociòleg alemany i referent del pensament liberal social europeu, Ulrich Beck, va dissertar sobre el present i el futur d’Europa. Amb la sobrietat i precisió que el caracteritza, va reflexionar sobre la situació actual del continent i, de manera molt especial, sobre la Unió Europea en l’actual context de globalització.
 

Durant aquestes dues setmanes de Nadal i Reis, hem vist com, a Catalunya, Mas renovava com a President, amb el suport directe d’Esquerra Republicana i el compromís de la consulta i la “transició nacional” agendada per al 2014. Hem après en el nostre vocabulari, cada vegada més complex, com, per ara, s’evitava “el precipici fiscal” als Estats Units, encara en estat de xoc per la matança de Newtown.