Es potencia l'emprenedora però això és sobretot un esperit, una forma de desenvolupar l'ofici de ser persona. L'emprenador és aquell qui vol innovar, que vol introduir en la realitat quelcom que no hi era. Per tant, és algú que entén que la hisòria està oberta i que la realitat permet possibilitats.

 

Educar a l'ésser humà és ajudar a un ésser a desenvolupar el seu talent potencial. No sempre ho fem així, acostuma a ser una transmissió de valors i coneixements, però hem de deixar que la persona desenvolupi el seu talent.

 

Educar al ser humano es ayudar a un ser a desarrollar su talento potencial. No siempre lo hacemos así, suele ser una transmisión de valores y conocimientos, pero debemos dejar que la persona desarrolle su talento.

 

La crisis, un mal devastador que hace nacer valores olvidados: la familia, el emprendimiento, la solidaridad asociativa y el trabajo.

La crisi; un mal devastador que fa néixer valors oblidats: la  família, l'emprenedoria, la solidaritat associativa i el treball. 

Investigadores, especialistes ...

Investigadors, especialistes...