El dia 1 d’octubre, el diari Avui, publicava la notícia de que la Generalitat de Catalunya té 8.164 menors sota mesura de tutela, 285 més que a finals de l’any passat. D’aquests, més d’un 33% al voltant d’uns 1800 estan atesos en un centre residencial.

 

Tots hem sentit frases que fan referència al temps, donant-li valor, associant-lo a experiències, a savieses, a com passa, i a com es pot perdre en el bon i en el mal sentit. El temps va lligat a diferents formes de mesurar-lo que han acabat donant lloc a varis calendaris utilitzats per cultures diverses que el compten a partir de la lluna, del sol, o matemàticament.