Des que va entrar en vigor el nou decret regulador del procés de preinscripció i matrícula, els diversos representants de l’administració educativa no han cessat de recordar-nos que totes les escoles estan obligades a l’escolarització equilibrada de l’alumnat i actuen en conseqüència assignant alumnat a les escoles. Com si no fóssim conscients que estem complint amb aquesta obligació en un context de precarietat i desproporció pel que fa a les obligacions que l’administració hi contrau.

L'educació és, per sobre de tot, un dret i una llibertat fonamentals: el dret a ser educat i la llibertat d'educar i de triar l’educació que es desitja. Això vol dir que els poders públics han de traçar els camins perquè l'oferta educativa sigui el més àmplia possible i que, en tot cas, tothom tingui accés a l'educació. Per això s’assignen a aquests poders tasques de foment (ajudar als centres docents que reuneixin els requisits legals) i de garantia (del dret de tots a l'educació i dels pares a triar el tipus de formació religiosa i moral per als fills i filles).

Des dels grups de FEAC de l’escola de Sant Ramón Nonat (FEP) ens arriba un breu vídeo de presentació d’aquest programa a mode d’invitació per apuntar-s’hi. Des de l’equip de redacció dels butlletins FEAC de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya agraïm tots els vídeos que ens heu anat fent arribar i desitgem que aquest pugui fer servei.

El mes de juliol passat va esclatar la notícia d’una considerable manca de places de formació professional. El procés de preinscripció va registrar un volum de demanda molt més gran de l’esperat: 23% més que l’any passat al grau mitjà i 17% més al superior. La manca de places va arribar a estimar-se en 28.000. Tot i que al Departament d’Educació tenien les dades des d’inicis de juny, no es produeix una reacció fins que, al juliol, els sindicats i la premsa se’n fan ressò.

El mes de juliol passat va esclatar la notícia d’una considerable manca de places de formació professional. El procés de preinscripció va registrar un volum de demanda molt més gran de l’esperat: 23% més que l’any passat al grau mitjà i 17% més al superior. La manca de places va arribar a estimar-se en 28.000. Tot i que al Departament d’Educació tenien les dades des d’inicis de juny, no es produeix una reacció fins que, al juliol, els sindicats i la premsa se’n fan ressò.

La situació provocada per la demanda d’alumnat als cicles de formació professional per al curs 2021-2022 ha posat sobre la taula el debat sobre la necessitat de mobilització de tots els recursos disponibles per evitar la manca de places i la conveniència de cercar la col·laboració entre l’àmbit públic i el concertat i les empreses.

El passat dilluns 6 de setembre va tenir lloc la trobada online de llançament del Programa Família-Escola, Acció Compartida (FEAC) pel curs 2021/22, comptant amb 21 assistents. En una primera part es va explicar el sentit del lema “Entorn d’Esperança” i, tot seguit, els membres de la redacció dels butlletins van anar desgranant el calendari alhora que es feia la presentació les temàtiques proposades i els webinars complementaris corresponents.  

Recordem la programació a qui no va poder assistir-hi: 

El moment ha arribat. Dies, mesos de preparacions, d’experiència acumulada en l’elaboració de plans i protocols, de reelaboració i modificació d’aquest plans amb aclariments de darrera hora, de debat i posada en comú d’objectius, de projectes i inquietuds, de discursos oficials on massa sovint se’ns obvia, d’esperança... Avui, quasi 1.318.000 alumnes del règim general tornen a les escoles.

“El 13 de setembre obriran tots els centres educatius de Catalunya amb el 100% de presencialitat a les aules”, declarava el Conseller d’Educació en una roda de premsa el dia 30/08. També es va fer esment a les novetats més rellevants previstes al nou “Pla d’actuació”: “Les classes seran presencials i segures, els alumnes aniran amb mascareta, no s’hauran de confinar aquells grups que ja estiguin vacunats amb pauta completa encara que hagin sigut contacte estret d’un positiu i les zones comunes, com els patis, ja es podran compartir entre diferents grups.