El segon trimestre ha començat amb la variant òmicron del coronavirus i els nous protocols que obliguen els equips docents i el personal d’administració i serveis de les escoles a dedicar molt de temps i esforços a la gestió de les baixes del professorat a causa del virus.

Teniu a les vostres mans el primer FECC Informa del nou any, el 843 de la sèrie. Un exemplar que coincideix amb l’inici del segon trimestre, marcat per l’evolució de la sisena onada de la COVID i per la voluntat de l’Administració de mantenir les escoles obertes.

Un corrent de pensament força arrelat propugna que, per tal d’aconseguir la gratuïtat en l’ensenyament, l’estat ha d’intervenir-hi monopolitzant-lo i, per tant, subministrant-lo en exclusiva. Aquest plantejament no seria del tot desencertat si a la nostra esfera educativa només s’hi hagués reconegut la igualtat en l’accés a l’educació. Però resulta que el marc on som situats —i també l’ordenament— reconeixen la llibertat i el pluralisme com a fonaments del nostre sistema educatiu, de manera que aquests dos essencials atributs hi han d’estar necessàriament presents sempre.

La decisió del Govern d’aplicar del certificat digital COVID (el “passaport covid”) en determinades activitats a casa nostra ha tornat a revifar el debat ciutadà sobre l’afectació als drets fonamentals que les autoritats generen en les seves actuacions per pal·liar les conseqüències de la pandèmia.

A les diverses trobades amb les titularitats i direccions que hem mantingut al llarg del mes d’octubre, i també amb diferents escoles concretes, ha restat palesa la preocupació sobre com l’administració assigna l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu en base a les decisions que prenen les comissions de garanties d’admissió.

Abordarem la temàtica del Ciberbullying des d’una òptica de prevenció, identificació de senyals d’alerta per part dels adults, rol dels diferents actors implicats, etc. Tot això, a partir de la presentació de la campanya noalciberbullying.org de Sant Joan de Déu. 

Ponents:

Dimecres passat, la Fundació Bofill feia públic un document sota el títol “La fórmula d’equitat. Un finançament més just dels centres educatius. Un cop llegit, més que fer-ne una crítica al treball, que és un model teòric d’execució de finançament als centres, aprofitem l’avinentesa per a extreure’n unes reflexions.

Diuen els experts que el repàs és fonamental per consolidar i donar estabilitat als coneixements, i que sense repassar-lo, un concepte pot entrar a la nostra ment i fugir-ne en un obrir i tancar d'ulls gairebé sense deixar-ne empremta...

Les escoles concertades han sol·licitat als ajuntaments dels municipis on són presents de participar en les anomenades “taules locals de planificació educativa”, un dels òrgans de participació en la programació de l’oferta educativa previstos al Decret 11/2021 de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya.