L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat l’ “Acord de ciutat per l’Educació 2030”, que “marca l’estratègia d’un model educatiu de ciutat basat en l’educació inclusiva, equitativa i de qualitat”, a partir de diferents eixos, com ara la universalització de l’educació 0-18 anys; la promoció de l’escola pública incrementant la seva oferta per impulsar l’escolarització de proximitat i continuar universalitzant l’educació infantil amb una xarxa d’escoles bressol municipals o garantir la gratuïtat de l’escolarització a tot l’alumnat dels 2 als 18 anys en situació de vulnerabilitat.

Dos dels principis rectors del sistema educatiu català són la inclusió escolar i la cohesió social (art. 2.1.f LEC). La inclusió escolar és alhora un dels principis bàsics de l’educació, d’acord amb l’article 1.b) de la LOE, que al seu títol II (“Equitat en l’educació”) esmenta l’acció que han de dur a terme les administracions educatives en aquest àmbit i conté previsions en relació amb l’ “Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu” (capítol I) i la “Compensació de les desigualtats en educació” (capítol II).

Amb l’arribada del bon temps iniciem el lliurament de premis del 16è Concurs de Fotografia FEAC – Santillana, que ha comptat amb 306 fotografies lliurades per part de 73 participants provinents de 24 centres educatius.

Enguany, els guanyadors són els següents: 

Premis de categoria Familiar

1r premi: “Àvia, juguem?” de Miquel Ferrer – Jes´ús Maria i Josep

2n premi: “Fotosíntesi” d’Eduard Selva (Vedruna Escorial Vic)

3r premi: “Teguise” de Eugenio Mondéjar (Pureza de Maria)

El proper número de FEAC (i ja en van 107!) porta per títol "Creure al col·le". Us copiem a sota algunes línies que trobareu també en l'apartat de "Dinàmica de grup", just en l'apartat de "Salutació i benvinguda" que us poden resultar interessants per emmarcar la intenció d'aquest lliurament:

Dijous passat, el President de la Generalitat acompanyava el Conseller d’Educació en fer públic l’anunci de la important modificació del calendari escolar per al proper curs, que, com ja és sabut, inclou tres aspectes rellevants: l’avançament d’una setmana de l’inici del curs, la concreció d’un horari intensiu al llarg del mes de setembre i el finançament de l’activitat de la tarda.

Els concerts del segon cicle d’Educació Infantil i d’Educació Secundària obligatòria finalitzen la vigència actual a finals d’aquest curs 2021/2022; i, d’acord amb la normativa reguladora, en correspon la renovació, que haurà de ser per a quatre cursos escolars i que serà recollida en la disposició administrativa pertinent.

Hi ha esdeveniments on retrobar i alimentar el sentit de les escoles cristianes.  “Acollir i acompanyar en un món canviant" pot ser una frase amb la qual ens identifiquem des dels diversos carismes institucionals i per això és el títol de la conversa amb el cardenal Luis Antonio Tagle, Prefecte de la Congregació per a l’Evangelització dels Pobles, President de Càritas Internationalis i arquebisbe emèrit de Manila. #TagleBCN

Divendres passat, 28 de gener, el Ministeri d’Educació i Formació Professional informava de les dades de l’última enquesta de població activa (EPA), amb informació diversa sobre variables educatives, entre les quals destaca de forma important que l’abandonament escolar s’ha reduït a la meitat l’última dècada, i, a nivell de tot l’estat, ha passat d’un valor del 26,3% a un 13,3%, segons les dades corresponents a l’any 2021.

A les portes dels dos anys d’haver estat declarada, la pandèmia de la covid-19 continua posant a prova la capacitat de resposta de la societat. La vacunació ha permès reduir dràsticament la mortalitat i la tensió a les UCI dels hospitals, però les dimensions d’aquesta sisena onada han provocat la saturació de l’atenció primària o dificultats amb els tests d’antígens a les farmàcies.