Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Enquesta de Catalunya Religió.cat als diputats catalans (i IV)

Creu que el fet religiós determina la decisió dels electors alhora de votar el seu partit? Aquesta és la pregunta que vam fer als diputats catalans en l’enquesta de CatalunyaReligió.cat. I les respostes s’agrupen a la part central i gairebé a meitats. Tres preguntes sobre política i religó i una sobre les festes laborals, tanquen la presentació dels resultats de l'enquesta.

Influeix la religió en el vot? El 45% dels diputats creuen que si, però que no és un factor determinant (33 diputats). I el 42% que no, molt poc (31 diputats). El que no té gaires adhesions són els extrems només 4 diputats contesten que és un factor importat, i el mateix nombre que el fet religiós no determina gens l’orientació del vot al propi partit.

El matís està en que en els que creuen que la religió determina el vot però no gaire hi ha la majoria de diputats de CiU (el 60%) i la majoria dels del PP (el 77%). En canvi, en els que creuen que no és un factor determinant s’hi troben la majoria dels diputats del PSC (el 65%) i d'ICV (el 62%) que han contestat l’enquesta.

 

La percepció dels votants

Tot i que les respostes són diferents, una agrupació semblant es produeix en els resultats a la pregunta de com creuen els diputats que els electors perceben el seu partit. La majoria de diputats (27) responen que creuen que els electors pensen que el seu partit és més aviat proper i respectuós en la religió (el 37%). Però aquest grup el formen pràcticament només tots dels diputats del PP i la immensa majoria de CiU.

En canvi, el grup que considera que el seu partit es percep pels electors com a neutre davant del fet religioso, el 27%, són gairebé tots els d’ICV i del PSC. Finalment, només quatre diputats consideren que el seu partit es vist com a més aviat contrari a la religió, dos ICV i dos d’ERC.   

 

La religió, un fet positiu

Dins d’aquestes preguntes més directe sobre la relació entre política i religió, la resposta que té una majoria més amplia és la que considera que la religió és un factor positiu. Són el 64% dels diputats que contesten. Dins d’aquest grup, 20 diputats afirmen que és positiu per a les persones que practiquen una religió, i 27 diputats responen que, a més, és positiu per la societat.

El qui creuen que la religió és un factor ni positiu, ni negatiu per a les persones i la societat són 13, el 18%, i els qui diuen que és negatiu són 8, l’11%. En aquest darrer grup, 3 diputats creuen que el fet religiós no aporta res a la societat i 5 són encara més rotunds i subscriuen que afecta negativament a la societat.

Per partits, també s’acumulen pràcticament tots els diputats de CiU i del PP en els que consideren que la religió és un factor positiu. Però en aquest cas, les opinions del PSC estan dividides en els tres grups i només els d’ICV tenen la opinió majoritària que la religió és un factor negatiu.    

 

No toquem el calendari de festes

Una resposta clara dels diputats catalans està en la pregunta de si les festes laborals han d’estar vinculades al calendari religiós, un tema recurrent quan s’acosta el Nadal, Setmana Santa o el pont de la Constitució. Doncs el 77% dels qui han contestat diuen que són partidaris de celebrar les festes que sempre s’han celebrat i que tenen tradició a Catalunya, 56 diputats. A més d’aquests, només un opta per afegir-hi també les festes de les confessions religioses no catòliques presents a Catalunya.

A l’altra banda, hi ha 18 diputats, (de CiU, del PSC i d’ICV) que contesten que les festes no han d’estar vinculades al calendari religiós i que caldria racionalitzar el calendari laboral.
 

 

 

Enquesta de Catalunya Religió.cat als diputats catalans (I)

Enquesta de Catalunya Religió.cat als diputats catalans (II)

Enquesta de Catalunya Religió.cat als diputats catalans (III)