Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Vicenç Fiol/ Revista El Senyal) El dia 18 de juny es va aprovar el Decret-Llei que recull la reforma laboral i que dos dies abans fou aprovat pel Consell de Ministres. El dia 22 fer juny es va presentar al Congrés i va ser aprovat amb els vots del PSOE (168), 8 vots en contra i 173 abstencions.

Del molt abundós material consultat sobre el tema, aportem-ne alguna reacció:

-Secretariat de Pastoral Obrera de Plasència: "Una forma per acomiadar els treballadors més fàcil i més barata."

-La reforma laboral es fonamenta en: abaratiment del comiat, descentralització de la negociació col·lectiva, flexibilització de les formes de contractació, disminució dels costos laborals per als empresaris i dels associats a les cotitzacions socials.

-Comissió Permanent GOAC: "la repetida afirmació que aquesta reforma laboral és necessària per afrontar la crisi i, més concretament, per acabar amb l'atur que la crisi ha provocat, és falsa. Des de fa molt temps sabem que l'única cosa que cerca aquesta política és crear millors condicions per tal que els poderosos guanyin encara més diners."

-El País: "es facilita l'acomiadament i es manté la precarietat laboral."

-CGT: "amb la reforma laboral, l'acomiadament s'ha abaratit i convertit en més lliure del que era; l'empresari, amb total facilitat, pot prescindir de qualsevol treballador, i això en el context de cinc milions d'aturats."

Com a resposta a aquesta reforma laboral, els sindicats convoquen una vaga general per al 29 de setembre.

S'han aixecat moltes veus en contra d'aquesta vaga que afirmen que no portarà enlloc i que perjudicarà la classe treballadora. D'aquestes veus en contra destacaria la del president de Govern, Sr. Rodríguez Zapatero, que el dia 10 d'agost deia per ràdio: "no produeix més que efectes negatius". Com pot afirmar això amb total irresponsabilitat el cap d'un govern pretesament socialista?

La classe obrera, per defensar els seus drets, si no se'n surt per la via del diàleg, té el camí de la vaga. És el mitjà just i legítim. Afirmar el contrari és fer el joc al capitalisme, als poderosos, és posar-se al costat dels rics. El dogma de fe del capitalisme és el benefici, el guany, no el bé de les persones. Per això no ens podem deixar enganyar, i el dia 29 de setembre hem de sortir tots al carrer per defensar els drets inalienables de les classes populars.

Vicenç Fiol, delegació de la Pastoral Obrera del Bisbat de Girona. Text publicat a la revista diocesana El Senyal.