Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

En una circular enviada a tots els centres docents, el Fundació Escola Cristiana de Catalunya es manifesta en contra el decret de la Generalitat que redueix les retribucions del personal dels centres concertats, dins de les mesures de retallada de la despesa pública. La Fundació Escola Cristiana de Catalunya considera la mesura “socialment injusta ja que el professorat de la concertada fa més hores de classe i té pitjors condicions laborals amb més alumnes i amb menys recursos”, jurídicament dubtosa, i “políticament incorrecta ja que pot desestabilitzar l’escola concertada, enfrontar sindicats i titulars de centre i generar divisió entre el professorat de les nostres escoles”.

La nota afirma que després d’haver escoltat la voluntat inequívoca del conseller d’Educació d’executar aquesta reducció de sou als professors de l’escola concertada a partir d’aquest mes de juny “utilitzarem tots els mitjans legítims possibles per aturar-la i per expressar la nostra protesta” i que s’obre “un període de diàleg amb els sindicats per veure quines accions podem emprendre de manera conjunta”. L’Escola Cristiana, però, no ha donat suport a la vaga del 8 de juny “perquè està convocada per al sector públic i afegir-nos-hi portaria a la confusió.

La nota conclou que aquesta mesura “ha acabat amb la tradicional paciència del sector. Després dels incompliments del Pacte Nacional per a l’Educació, després del bloqueig en la negociació d’un nou acord de plantilles, després del manteniment de la indigència del mòdul econòmic de despeses de funcionament, després de l’exclusió dels ajuts per a les aules en el programa 1x1, després de la constant i sistemàtica discriminació, pretendre que aquestes mesures es basen en la solidaritat és un sarcasme que no podem admetre”.