Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Després del Consell executiu d’aquest dimarts s’ha anunciat que la Generalitat Catalunya participarà en el Registre Estatal d'Entitats Religioses. El Govern participarà en la gestió del registre de les esglésies, confessions i comunitats religioses que tinguin la seva activitat a Catalunya, i també assistirà a les reunions de la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa.

Mitjançant un conveni amb subscrit pel Departament de la Vicepresidència i el Ministeri de Justícia, la portaveu del Govern, Aurora Masip, ha assegurat que s'assoleix desplegar l'Estatut d'autonomia en matèria d'Afers Religiosos, concretament el seu article 161, que reconeix a la Generalitat la competència exclusiva i executiva en matèria de llibertat religiosa. El conveni permetrà desenvolupar la participació del Govern mentre no es modifiquin les lleis estatals.

En virtut de l'acord, la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat comunicarà a les entitats religioses amb domicili social a Catalunya si ha estat acceptada o no la seva sol·licitud d'inclusió al Registre estatal, un pas necessari perquè puguin tenir personalitat jurídica pròpia.

El conveni també preveu que el Govern facilitarà al Ministeri informació i dades sobre entitats catalanes i l'Estat sol·licitarà el criteri de la Generalitat abans d’establir convenis que puguin afectar a les competències autonòmiques.