Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El Centre d’Estudis Joan XXIII de Bellvitge de la Fundació Jesuïtes Educació ha estat el guanyador del Premi Ensenyament 2010 de la Fundació del Cercle d’Economia. En quart lloc ha quedat el Col·legi Claret de Barcelona.

El centre del jesuïtes ha estat el primer entre els 12 projectes presentats centrats en la incidència educativa en aspectes com l’acollida de nouvinguts, la inserció dels alumnes en el món laboral, la renovació dels mètodes d’ensenyament-aprenentatge o la integració del centre en el territori.

Del Centre d’Estudis “Joan XXIII”, situat a L’Hospitalet de Llobregat, el jurat ha valorat “que treballa per donar una educació de qualitat a tots els seus alumnes, objectiu que es reflecteix en les elevades cotes d’èxit que aconsegueix en tots els nivells educatius. El centre, plenament integrat en el seu entorn, vetlla pels alumnes que opten per iniciar estudis superiors, pels que segueixen estudis de formació professional i també per aquells que opten per incorporar-se al món laboral. El projecte presentat es basa en una acció tutorial que fa un seguiment molt acurat dels alumnes de Formació Professional, que obtenen unes elevades taxes d’ inserció laboral i de continuació dels estudis. Aquest projecte és especialment significatiu i pot servir d’exemple en un moment en què hi ha un acord unànime respecte a la reforma de la Formació Professional, per tal de convertir-la en una peça clau del nou model productiu que el país necessita”. Aquest reconeixement de la Fundació del Cercle d’Economia està dotat amb un premi de 25.000 euros.

El segon premi ha estat per l’Escola “La Sínia” de Vic que “ha plantejat alternatives originals i flexibles per integrar els alumnes nouvinguts, actuant també sobre l’entorn sociofamiliar dels alumnes i obrint-se a les entitats del barri i de la ciutat, de manera que l’escola no només és un centre educatiu, sinó també un referent per al seu entorn”. I el tercer premi ha estat per l’Escola “El Roure Gros” de Santa Eulàlia de Riuprimer pel projecte “Conèixer, descobrir i aprendre junts a través de la ciència” que segons el jurat és una “experiència que supera les inèrcies uniformistes de l’escola de l’època industrial i anticipa un tipus d’educació vinculada a la societat del coneixement”.

L’escola dels missioners claretians a Barcelona, el Col·legi Claret, ha estat finalista i el jurat ha valorat molt positivament la proposta pedagògica del centre “conjugant la continuïtat del caràcter propi del centre amb la innovació pedagògica, està duent a terme un Pla Estratègic de millora de la qualitat educativa. Aquesta millora es planteja sense recursos extraordinaris, només comptant amb les escasses dotacions de pressupost i de professorat de què disposa el centre. El Pla té com a objectiu principal millorar la taxa de graduats d’ESO. Entre les actuacions endegades per assolir-los destaquen la formació i la coordinació dels equips docents, així com l’avaluació dels professors per part dels alumnes. Els resultats obtinguts, mesurats a través d’indicadors, són clarament exitosos, ja que en els darrers set cursos la taxa de graduació a Quart d’ESO ha passat del 80 per cent al 96 per cent dels alumnes, taxa que es situa molt per sobre de la mitjana de Catalunya”.

El jurat del Premi està format per Carlos Cuatrecasas, Vicenç Oller, Salvador Alemany, Sara Blasi, Adriana Casademont, Antón Costas, Pepa Domingo, José Manuel Lara, Carles Mata, José Luis Oller, Joaquim Prats, Josep Ramoneda, Francesc Santacana i Joan Estruch. Del conjunt de les opcions presentades, destaquen que “les experiències endegades per aquests centres no només són excel·lents en sí mateixes, sinó que poden esdevenir punts de referència per a la resta de centres educatius de Catalunya, com a models a seguir per l’actitud emprenedora i la professionalitat amb la que han estat capaços de resoldre situacions que de ben segur són comunes a molts altres centres educatius”.