Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

La prova del nou. Aquest dijous El Periódico mostra els documents que acrediten la propietat del bisbat de Lleida sobre les obres d’art que reclama el bisbat de Barbastre. La primera notícia d’aquest document la va donar l’advocat que representa al bisbat de Lleida en el judici sobre la propietat de les peces obert a l'audiència de Lleida.

Són quatre actes del Servei de Defensa del Patrimoni Artístic Nacional del Ministeri d’Educació Nacional que recullen la relació de 79 objectes dipositats a Saragossa durant la Guerra Civil i retornats el 1943. En aquests documents, el qui acabava de ser nomenat bisbe de Lleida, Juan Villa Sanz, declara “sota jurament ser afecte al Gloriós Moviment Nacional, i, així mateix, legítim propietari dels següents objectes...”. La recent descoberta d’aquesta documentació va portar al bisbe Joan Piris a reconèixer que el tribunal de Lleida pot dictar sentencia sobre la propietat de les peces i que els arguments que aporten els Amics del Museu són “evidències” que no es poden negar. Aquestes proves es complenten amb els documents de compraventa del bisbe Messeguer, el fundadors del museu a finals del segle XIX.

El judici que s’iniciarà el 18 de maig no decidirà sobre el destí final de les peces, però si es demostra amb una sentència judicial que el propietari de les obres en litigi és el bisbat de Lleida es podrien qüestionar els decrets vaticans. Totes les resolucions de Roma que ordenen el lliurament de les peces a Barbastre es basen en que el Museu de Lleida només tenia les peces en dipòsit i que, per tant, la propietat era de les parròquies traspassades a Barbastre el 1995.