Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Horeb) Benallar és una fundació privada que té com a objectiu promoure, canalitzar i facilitar la convivència en igualtat, en tots els àmbits, entre les persones immigrades i la societat d'acollida. Després de una llarga temporada patint la crisi econòmica Benallar ha decidit endegar una campanya per adquirir nous socis i així sensibilitzar la població. Un altre objectiu amb aquesta campanya recaptar més diners.
 
Durant els vuit anys d’existència, la Fundació ha vetllat per bastir de vivenda a famílies que tenien força dificultats per aconseguir-ne, donats els alts preus dels lloguers. Així, s’ha arribat a la xifra de més de trenta pisos, tutelats i acompanyats pels nostres voluntaris. Per a les persones que quedaven desnonades es va muntar un pis d’emergències per acollir-les provisionalment fins a solucionar la seva situació laboral que les permetés poder accedir a
una vivenda. Amb la crisi, que va mostrar la seva autèntica cara a la tardor del 2008, han canviat alguns dels eixos de l’actuació de Benallar ja que d’una banda el mercat de lloguers ha baixat en general els seus preus per la qual cosa la vivenda està més a l’abast i per altra banda el pis d’emergències a on hi residien persones pels voltants d’un mes, s’ha convertit en una llar d’estada, sobretot per a nois africans, majoritàriament subsaharians, “sense papers”.
 
Davant d’això, la Fundació ha sabut trobar-hi resposta, sobretot a partir de la cessió temporal, per part de les germanes salesianes, el juny de 2009, de l’edifici de Maria Auxiliadora situat a la Vall d’Hebró-Montbau. Allà, a La Llavor, s’hi han impartit des d’aleshores, 21 cursos d’aprenentatges d’oficis que tenen una certa sortida laboral, amb pràctiques dirigides per professionals que
són, en un 80%, persones voluntàries. El nombre total d’alumnes que han realitzat aquests és 225 i han estat nois i noies “sense papers”, molts d’ells provinents del Pis d’acollida (antic Pis d’emergències). Amb això s’ha aconseguit requalificar i tenir ocupats els joves de la fundación mentre romanen en aquest pis esmentat . Acostumen a estar-hi una mitjana de cinc mesos. Com que els cursos són majoritàriament pel matí, a les tardes hi ha, en el mateix edifici de La Llavor, uns tallers artesanals de productes que, posteriorment, es venen en parròquies després de la missa dominical o en mercats ocasionals. Amb això, els alumnes seleccionats poden pagar-se ja una habitació i per tant independitzar-se del Pis d’acollida.
 
Des de Benallar es fan tambésortides culturals de reconeixement del territori, dinars interculturals, el quart diumenge de cada mes, on les famílies dels pisos omplen un gruix de setanta a cent persones; cursos, a la seu de Benallar, de llengües i d’informàtica; grups d’atenció a la dona...,tot això va endavant i va creixent gràcies a la col·laboració dels voluntaris, molts dels quals pertanyen a congregacions religioses.