Dia:  Sabato, 15 de Febbraio
Hora:  de 11:00 a 13:00
Lloc:  Institut Superior de Ciències Religioses. Barcelona
Organitza:  Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB)
Intervindran a l'acte:  Dr. Pedro Yscadar, psiquiatre i analista.
Telèfon:  934541963
Institut Superior de Ciències Religioses
Carrer de la Diputació, 231, 08007, Barcelona

Per saber-ne més

Conferència

El síntoma como símbolo

El símbol és l'element estructurat de la vida psíquica. Partint d'aquesta premissa, afirmem que cada moment d'introspecció, de reflexió o del nostre actuar en el món, implica un registre, un relat d'imatges emocionals i corporals, que adquireixen un caràc-ter simbòlic.

El símbol és l'element estructurat de la vida psíquica. Partint d'aquesta premissa, afirmem que cada moment d'introspecció, de reflexió o del nostre actuar en el món, implica un registre, un relat d'imatges emocionals i corporals, que adquireixen un caràc-ter simbòlic. Aquest registre conforma el nostre mite personal, la nostra identitat. Aquest relat mític comporta múltiples impli-cacions tant individuals com col·lectives. Per això, considerem rellevant parar-nos en els passatges del mite personal en els quals es registra sofriment i malaltia. Acostant-nos a la seva forma d'elaboració, les seves relacions, implicacions, i les seves conseqüències en la nostra identitat. Fent ús, per a aquesta fi, del cos teòric aportat per la Psicologia Analítica de Carl G. Jung. Inscripcions: comunicacio@iscreb.org