Dia:  Sabato, 29 de Febbraio
Hora:  de 10:00 a 13:00
Lloc:  Parròquia de Santa Maria . Castelldefels
Organitza:  Escola Diocesana de Teologia · Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
Telèfon:  93 632 76 30
Aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia.
Parròquia de Santa Maria
Plaça de l'Església, 8 , 08860, Castelldefels
Curs

Reptes de la doctrina social de l'Església avui - I, a Castelldefels

Imatge

Imatge

Imatge

Imatge