Dia:  Giovedì, 6 fins giovedì, 27 de Maggio
Hora:  de 19:00
Hora:  a 20:30
Lloc:  ▶️ Centre d’Estudi de les Tradicions de Saviesa - CETR. Barcelona
Organitza:  Centre d’Estudi de les Tradicions de Saviesa - CETR
Telèfon:  93 410 77 07
Aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia.
▶️ Centre d’Estudi de les Tradicions de Saviesa - CETR
Carrer de Rocafort, 234 baixos (Jardins Montserrat) , 08029, Barcelona
Curs

Espiritualitat sense Déu per un món nou.

6, 13, 20 i 27 de maig, 4 dijous, de 19:00 a 20:30 h. Modalitat online a càrrec de Francesc Torradeflot. Segona edició del curs.

S’estudiarà el cultiu de la qualitat humana sense Déu a través de diversos autors. Es treballaran textos de mestres de saviesa de tradicions religioses, filosofies, noves espiritualitats, ciències i arts, atenent també als corrents més recents de l’espiritualitat sense Déu. Es veuran els plantejaments principals d’aquesta espiritualitat i les pràctiques i experiències més habituals. El curs es pot seguir sense haver participat en la primera edició i es treballaran autors diferents. 

Per visualitzar la primera edició podeu anar al següent enllaç: https://cetr.net/espiritualidad-sin-dios-para-un-mundo-nuevo/

Informació i inscripcions