Dia:  Venerdì, 2 de Ottobre fins venerdì, 4 de Dicembre
Hora:  de 10:00
Hora:  a 12:00
Lloc:  Casa Jeroni Granell. Barcelona
Organitza:  Institut de Formació Contínua IL3 - Universtat de Barcelona
Preu:  163.00€
Aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia.
Casa Jeroni Granell
Gran Via de les Corts Catalanes, 582, 08011 , Barcelona
Curs

Espais i moments de l'espiritualitat a la Catalunya medieval

Informació general

info


català


20 hores


del 2 d'octubre al 4 de desembre de 2020


Divendres de 10 a 12 h


Barcelona - Casa Jeroni Granell


Aula disponible properament

Espais, objectes i pràctiques en l'espiritualitat medieval

Aquest curs té tres parts distribuïdes en un curs per trimestre i reprèn la línia ja desenvolupada en edicions anteriors de Gaudir UB sobre espiritualitat medieval, ara des d'una nova perspectiva que se centra en espais, objectes i pràctiques.
En aquest primer curs es proposa a l'estudiant una aproximació innovadora a l'espiritualitat medieval en la qual, sense deixar-la de banda, no prevalgui tant la seva evolució històrica, sinó les profundes relacions amb el seu entorn, sigui de caràcter natural o antròpic. No en va, partim del plantejament que els monestirs i convents de l'edat mitjana, lluny de ser construccions apartades i aïllades, eren elements de primera importància en el paisatge català que ocupaven una centralitat manifesta sobre el territori i establien profundes relacions amb els altres actors socials que s'hi movien. Per tant, al llarg del curs, procurarem veure com es distribuïen i evolucionaren els centres religiosos de la Catalunya medieval, quins patrons d'assentament seguien, com es relacionaven amb la societat circumdant i també com s'estructuraven internament a nivell espacial, intentant, en la mesura del possible, sobrepassar els murs d'institucions avui ja desaparegudes.

 

Programa del curs, preus i descomptes i procediment de matrícula, aquí: http://www.ub.edu/gaudirub/programacurs.php?url_retorn=llistat_es&CodiCurs=1496&AnyAcademic=2020&Quatrimestre=1