Dia:  Sabato, 4 de Settembre
Hora:  a les 10:00
Lloc:  Església de Santa Maria. Olost
Organitza:  Consorci del Lluçanès
Aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia.
Església de Santa Maria
Pl. Major, 12, 08516, Olost
Visita guiada

Església de Santa Maria d’Olost

És un dels grans exemples de temple neoclàssic de la comarca de finals del segle XVIII. Obra dels arquitectes barcelonins Marià, Enric i Joan Fàbregues, destaca per tenir dos campanars idèntics de torre octogonal.

La façana principal presenta un gran portal d’accés d’arc rebaixat, emmarcat amb brancals i coronament de pedra motllurada. Damunt el portal hi ha un guardapols i a sobre, una placa amb la representació de l’Assumpció de Maria. Emmarquen el portal dues falses pilastres amb sòcol, base i coronats amb capitells ornamentats amb volutes i fulles, que sostenen un gran fris amb decoració de dentell i una inscripció: “DOMUS DEI ET PORTA COELI”.

Apunt històric

Durant l’època moderna, Olost va assolir un gran augment demogràfic, que va repercutir en l’expansió d’un important nucli urbà amb diferents carrers vertebrat per la plaça Major, on es poden observar les dates dels segles XVII i XVIII, que indiquen la construcció de les diferents cases.

Imatge