Dia:  Sabato, 18 de Settembre
Hora:  de 10:00 a 17:00
Lloc:  Centre d'Orientació Familiar. Vic
Organitza:  Bisbat de Vic - Delegació de Família
Telèfon:  659 248 064 (Sra. Maria Teresa Serradell).
Aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia.
Centre d'Orientació Familiar
Carrer de Sant Sadurní, 3, 08500 , Vic
Curs

Curset prematrimonial a Vic

Horari: 10.00 a 13.00h i de 15.00 a 17.00h.