Dia:  Sabato, 24 fins domenica, 25 de Ottobre
Lloc:  Montserrat
Organitza:  Abadia de Montserrat
Aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia.
Abadia de Montserrat , 08199 , Montserrat
Taller

Cap de setmana per agnòstics a Montserrat

Amb Pau Valls, monjo