Sant Eugeni, la parròquia que busca barri

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Galería de imágenes

(Víctor Rodríguez –CR) El veïnat proper a l’Avinguda de Sarrià de Barcelona fa setmanes que veu en llindes de comerços i porteries un mateix cartell. Aquesta publicació, de tons verdosos i amb un diagrama circular central amb diverses mans unides s’adreça al vianant amb un missatge clar: “Fent comunitat, fent barri”. Al costat, i juntament amb la frase “Ajuda’ns a ajudar”, trobem un codi QR per a ser escanejat amb el telèfon mòbil que ens porta directament a una web. Un cop dins, ens sorprèn pel seu dinamisme i perquè és una radiografia de l’ampli ventall de tot allò que es fa i es vol fer a la parròquia de Sant Eugeni I, Papa. Aquest temple de 1879 ocupa un petit xamfrà de l’Hospital del Sagrat Cor entre els carrers de Londres i Comte Borrell i és hereu d’una de les múltiples iniciatives impulsades per la benefactora Dorotea de Chopitea.

I és que dins la gran ciutat, enmig d’anuncis de pisos en venda, de concerts, de mudances i d’ofertes de dubtosa procedència, sobta trobar cada pocs metres i reiteradament l’anunci d’una parròquia. Per aquest motiu hem anat a parlar amb el principal impulsor d’aquesta iniciativa, el capellà Nino Rodríguez (Callosa de Segura, 1962). A part de rector de la parròquia, aquest capellà és mestre de l’escola IPSE, arxiprest de Sant Josep Oriol i vicari de la veïna parròquia del Pilar, regida pel capellà Àngel Jesús Navarro. Navarro és també professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Tots dos treballen colze a colze per tirar endavant l’agrupació parroquial que conformen aquestes dues esglésies de l’Esquerra de l’Eixample.

“A l’Església li falta màrqueting”

Només començar l’entrevista el rector ens fa una de les afirmacions clau per entendre aquesta campanya: “A l’Església li falta màrqueting”. I és que el projecte ‘Fent comunitat, fent barri’ és sens dubte una iniciativa comunicativa i alhora, la plasmació material del Pla Pastoral Diocesà ‘Sortim!’ que convida les parròquies barcelonines a sortir a buscar la gent en sintonia amb el papa Francesc. “Sortim, sortim a oferir a tothom la vida de Jesucrist”, llegim a l’exhortació L’alegria de l’evangeli. I també defensa Francesc: “M’estimo més una Església accidentada, ferida i tacada per haver sortit al carrer, que no pas una Església malalta pel tancament i la comoditat d’aferrar-se a les pròpies seguretats”.

Amb la intenció de donar-se a conèixer al barri, el rector i els més de 200 voluntaris que conformen els diferents grups i serveis de la parròquia pretenen reforçar encara més el dinamisme d’aquesta petita església. La web mostra agrupats sota sis ítems els diferents aspectes i àrees que es treballen a la parròquia. El lleure o l’educació al costat de la celebració de la fe son algunes d’aquestes àrees, però d’entre totes, la web remarca especialment l’acció social, que ve a ser la  predilecció pels pobres i també pels joves, aquests darrers, uns dels puntals de la parròquia. El rector es mostra taxatiu i convençut: “Volem conscienciar el veïnat que ens ajudin a ajudar, i que així farem barri”.

La campanya no ha estat fàcil, doncs sorgeix en plena crisi provocada per la Covid, que va urgir-la: “La crisi del 2008 marca un abans i un després en la realitat del barri, com ho fa la Covid ara, que ha provocat una recaiguda molt pitjor de persones que fa poc s’havien recuperat de la crisi anterior”. El rector sap del que parla perquè és també el responsable del DISA, la Distribució Solidària d’Aliments de l’arxiprestat que actualment atén a més de 800 famílies. I és que només a la parròquia hi dinen diàriament més de 150 veïns que ho necessiten gràcies al projecte Emmaús.

“Els veïns canviaven de vorera perquè els demanava col·laboració”

Quan li preguntem per l’origen de la iniciativa ens explica que va passar de ser una idea a ser una realitat aquesta tardor després de vàries jornades de treball amb voluntaris especialistes en màrqueting. El rector ho explica així: “Vam debatre-ho i analitzar-ho tot. El color, el nom i la imatge que ens havia d’identificar per tal que el que triéssim ens ajudés a arribar al màxim de gent possible, creients i no creients”. El barri va empaperar-se de cartells a mitjan de desembre de l’any passat i, en només un mes, la web ja ha rebut més de 80.000 visites i ja ha començat a donar els primers fruits, tant en donacions econòmiques com per la visita de famílies i joves que s’han deixat veure per primer cop per la parròquia.

Durant la conversa el rector ens explica entre rialles una anècdota amb la qual s’entén la realitat parroquial d’avui: “Quan vaig arribar com a nou rector, molts veïns canviaven de vorera perquè sempre els demana que col·laboressin amb la parròquia amb tasques que calia fer”. Sens dubte, la tasca ingent duta a terme des de 2002 ha anat obrint al barri aquesta parròquia que té en el voluntariat la seva major fortalesa, com es demostra cada any en la multitudinària benedicció i processó de Diumenge de Rams, una celebració que talla varis carrers de l’Eixample amb la participació de milers de persones.

I és que amb aquesta voluntat d’esdevenir el cor del barri, Sant Eugeni també va ser pionera en acollir el primer columbari parroquial a la ciutat. Segons el rector: “El columbari és el cementiri del segle XXI, tal com abans estaven al costat de les esglésies. D’aquesta manera, la parròquia és testimoni d’acollida i de pregària amb els seus fidels més enllà de la mort”.

Parlant de finals, ens acomiadem del rector mentre al despatx parroquial diverses persones fan cua per parlar-hi, la secretària contesta correus electrònics i a l’església s’adora el Santíssim mentre es passa rosari.

S. Eugenio, la parrocchia in uscita nel quartiere

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Galería de imágenes

(Víctor Rodríguez –CR)  Nella zona di Sarrià, a Barcellona, da alcune settimane è spuntato un manifesto, verde, con un diagramma circolare al centro fatto di mani unite e con un messaggio chiaro: “Fare comunità, fare quartiere”. Accanto, con la frase “Aiutaci ad aiutare”, un QR code che porta a un sito web. Che sorprende per la dinamicità e perché è una radiografia dell’ampio ventaglio di tutto quello che fa e vuole fare la parrocchia di S. Eugenio I Papa.

Il parroco è don Nino Rodríguez: “Alla Chiesa manca il marketing” afferma. Il progetto “Fare comunità, fare quartiere” è senza dubbio un’iniziativa comunicativa e allo stesso tempo la realizzazione concreta del piano pastorale diocesano “Usciamo!” che invita le parrocchie di Barcellona a uscire per cercare le persone in sintonia con quanto chiede Papa Francesco.

Volendo farsi conoscere nel quartiere, il parroco e gli oltre 200 volontari che fanno parte dei diversi gruppi e servizi della parrocchia puntano a rafforzare il dinamismo di questa piccola chiesa. Il sito web mostra sei icone per i diversi ambiti in cui opera la parrocchia. Il tempo libero o l’educazione accanto alla celebrazione della fede sono alcune di queste aree tematiche ma quella che viene evidenziata è soprattutto l’azione sociale, che privilegia i poveri e i giovani, questi ultimi punta di diamante della parrocchia. Don Nino è convinto: “Vogliamo sensibilizzare i residenti perché ci aiutino ad aiutare, e così ‘faremo’ il quartiere”. Tutto il lavoro viene svolto insieme alla parrocchia di El Pilar, retta dal sacerdote Àngel Jesús Navarro.

L’iniziativa non ha avuto vita facile perché è partita in piena pandemia di Covid, che però l’ha resa più necessaria: “La crisi del 2008 segna un prima e un dopo nella realtà del quartiere, come sta facendo ora il Covid, che ha provocato una ricaduta molto peggiore per tante persone che si erano appena riprese dalla crisi precedente”. Il sacerdote sa di cosa parla perché è anche responsabile della Distribuzione Solidale di Alimenti (DISA) che assiste oltre 800 famiglie. Solo in parrocchia ogni giorno più di 150 persone mangiano grazie al progetto Emmaus.

L’iniziativa del manifesto ha preso corpo nello scorso autunno dopo diverse giornate di lavoro con volontari specializzati nel marketing. “Abbiamo analizzato e discusso tutto – spiega il parroco – Colore, nome, immagine che ci doveva identificare in modo da ricavare aiuti per arrivare a più gente possibile, credenti e non credenti”. Il quartiere si è riempito di manifesti da dicembre e in un mese il sito ha avuto oltre 80.000 visite e ha iniziato a dare i primi frutti, sia in donazioni economiche che per l’arrivo di famiglie e giovani che si sono visti per la prima volta in parrocchia.

 

La Catedral de Tarragona acollirà l’eucaristia de cloenda dels 25 anys del Concili Provincial Tarraconense

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Arquebisbat de Tarragona) El proper dijous, dia 21 de gener, solemnitat dels sants màrtirs Fructuós Auguri i Eulogi, tindrà lloc a la Catedral de Tarragona, a les sis de la tarda, l’eucaristia de cloenda del vint-i-cinquè aniversari del Concili Provincial Tarraconense de 1995. La missa serà presidida per l’arquebisbe Joan Planellas, president de la Conferència Episcopal Tarraconense, i concelebrada pels bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya.

En finalitzar l’eucaristia, els bisbes de Catalunya faran públic un document que porta per títol "Esperit, cap on guies les nostres esglésies? Als vint-i-cinc anys del Concili Provincial Tarraconense del 1995", una orientació pastoral que es mou entre el Concili Vaticà II, els ensenyaments del papa Francesc —sobretot l’Exhortació pastoral Evangelii gaudium— i les resolucions del Concili Provincial Tarraconense de 1995.

La celebració, complint estrictament les mesures sanitàries del moment, tindrà l’aforament limitat. Per aquest motiu també es podrà seguir en directe a través del lloc web de l’Arquebisbat, del seu canal de Youtube i la resta de xarxes socials.

Pregària a la capella de Sant Fructuós de la Catedral

El mateix dia 21 de gener, a les 10.00 h, tindrà lloc la pregària i lectura de la Passio Fructuosi a la capella de Sant Fructuós de la Catedral de Tarragona organitzada per l’Associació Cultural de Sant Fructuós. L’acte, que aquest any tindrà lloc a porta tancada, es podrà seguir en directe a través del web de l’Arquebisbat, per Youtube i la resta de xarxes socials.

“Crear un espai on els joves se sentin acollits, serà per a ells un lloc d’esperança”

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(URC) El Joan Prat és escolapi i treballa en el projecte Pont Jove de Servei Solidari. Aquesta setmana, ens explica el seu testimoni d’esperança motivat per aquesta iniciativa, iniciada el 1993 pels escolapis de Catalunya, gràcies a la qual ell hi troba la seva font d’esperança.

Un pont d’acolliment

El projecte s’organitza a través d’uns pisos assistits des d’on es dóna assistència a joves tutelats, ens situació vulnerable. Entre aquests, destaquen joves autòctons amb dificultats amb les seves famílies i, d’altra banda, immigrants que arriben de fora i necessiten ajuda per establir-se. “Acollir gent a casa nostra ens fa compartir la vida dels adolescents i joves amb les seves pors i il·lusions de futur - explica l’escolapi-. Tots ells venen amb una motxilla i la nostra feina és estar a prop d’ells i ajudar-los”.

Esperança des de l’acompanyament

En el seu testimoni, el Joan exposa que, “davant el context actual, amenaçat per la Covid, “podem pensar en desesperança o veure-ho tot fosc. Tot i això, - assegura - hi ha una altra cara de la realitat i més esperances”. En aquest sentit per a ell “acompanyar els joves que han viscut situacions difícils amb les seves famílies o que han hagut d’abandonar les seves llars i emigrar em fan viure amb esperança”.

“Si hagués de pensar en aquelles coses que em donen esperança és que aquests joves que creixen, s’equivoquen, que tenen por ,de vegades, tiren enrere, saben que hi ha algú al seu costat que els acompanya”. “Em dona esperança que sentin la implicació personal d’un altre que els tracta com a persones i els desitja el millor”. “Vull pensar que crear un espai on se sentin escoltats i acollits i serà per a ells lloc d’esperança” afegeix.

Els esplais cristians adapten al format telemàtic la seva assemblea general

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Estris) El Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans celebrarà la seva Assemblea General Ordinària (AGO) del 2021 el proper dissabte 30 de gener. Enguany, degut a les circumstàncies generades per la pandèmia de la covid-19, se celebrarà de manera telemàtica per primera vegada. L'Assemblea és un dels moments més importants de l'any pel Moviment, segons diuen, "un moment per escoltar la veu dels centres d'esplai, fer balanç de l'any anterior i encaminar el futur". Hi són convocats els responsables dels centres d'esplai federats, que actualment són 199.

Com cada any, en aquesta AGO, es presentaran i aprovaran, si s'escau, l'acta de l'AGO anterior, la Memòria del MCECC del 2020, el Pla d'Accions pel 2021, l'Informe Econòmic del 2020 i 2021 tancament i pressupost), i el calendari pel curs 2021, com a temes centrals. Un dels moments cabdals, d'altra banda, serà la renovació del Consell Directiu.

A més, es farà una presentació d'altres tasques que es duen a terme des dels àmbits (pedagògic, d'educació per la justícia global i d'animació de la fe) i els projectes (entre els que destaca el treball de la perspectiva de gènere als centres d'esplai) del MCECC i altres dates importants pel Moviment durant el 2021: la Trobada de Monitors i Monitores(prevista pel 13 i 14 de març) i la TrocaJove, una trobada anual pels grups de joves dels centres d’esplais federats prevista pel 15 i 16 de maig. Per ambdós esdeveniments, des del MCECC, es preparen diversos escenaris per adaptar-los segons la situació sanitària del moment. Per últim, es lliuraran els premis de la segona edició del concurs InnovAct, impulsat pel MCECC amb l’objectiu de premiar la innovació en el sector de l’educació en el lleure.

El Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans de la Fundació Pere Tarrés és una federació que agrupa centres d’esplai d'arreu de Catalunya, Mallorca, Menorca i Andorra, essent l’entitat de lleure més gran de Catalunya. Els seus centres acullen 19.696 infants, adolescents i joves, gràcies a la tasca educativa i voluntària de 3.945 monitors i monitores.

Jornada prèvia de responsables

El vespre previ a l'AGO del MCECC, divendres 29 de gener, tindrà lloc la Jornada de Responsables, adreçada als responsables o equips de responsables dels centres d'esplai del Moviment, així com a aquells monitors/es que tenen algun càrrec dins del centre (responsables pedagògics, consiliaris,etc.). Aquesta jornada també serà telemàtica i consistirà en una xerrada en línia sobre la resiliència.

Audiència General 13 de gener 2021

La pregària de lloança

Estimats germans i germanes, bon dia!

Continuem la catequesi sobre la pregària, i avui parlarem de la pregària de lloança.

El doctor Oriol Quintana, de la Catedra d'Ètica i Pensament Cristià d'IQS, reflexiona sobre què és "una bona feina"

L’hospital de campanya de Santa Anna torna a obrir de nit per l’onada de fred

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Glòria Barrete –CR) Més de mil cent persones dormen al carrer a la ciutat de Barcelona i porten dies fent-ho amb temperatures que freguen els zero graus. Dues persones joves que vivien al carrer han mort aquests dies a causa del fred. Per pal·liar aquesta situació, l’hospital de campanya de l’església de Santa Anna ha tornat a obrir les seves portes de nit aquest dilluns al vespre per aixoplugar una desena de persones als bancs de l’església habilitats.

Són poques les persones que s’hi han pogut aixoplugar del fred a l’església, reconeix Xavier Morlans, un dels sacerdots que capitaneja el projecte social al centre de Barcelona, però serveix alhora com a denúncia cap als precaris i insuficients albergs municipals de la ciutat. El passat cap de setmana l’ajuntament de Barcelona posava en marxa un alberg molt gran a la Fira de Barcelona, a Montjuïc. Un servei que les entitats socials critiquen per estar allunyats, ser massa grans i comptar amb episodis de violència i robatoris. “Les persones que dormen al carrer no volen anar fins a la Fira, caldria fer albergs més petits, més familiars i no tenir vergonya d’ubicar-los al centre de la ciutat”, explica Morlans.

Solucions que són un pedaç

A l’hospital de campanya de Santa Anna fa just quatre anys que van obrir les portes del projecte. Ho van fer just per l’onada de fred que va patir el gener del 2017 la ciutat de Barcelona. Cada dia donen esmorzar i dinar a cent-vint persones a l’entorn del claustre gòtic. Des de dilluns també permeten que una desena de persones es quedi a dormir. Els bancs de l’església compten amb màrfagues ignífugues i antiàcars, on poden posar el sac de dormir i els estris d’higiene personal. Es pren la temperatura a tothom que hi accedeix i se’ls fa una prova PCR abans per poder-se quedar a dormir. “Les persones que dormen aquí són persones conegudes per nosaltres, a tothom qui entra a Santa Anna se’l coneix pel nom i cognoms”.

“Això d'amagar els pobres o arraconar-los a la perifèria és habitual de la ciutat turística”, denuncia Morlans, “falta molt d’escoltar aquest gent, no es tracta de fer una solució a l'engròs, o un pedaç, sinó que cal escoltar i intentar donar una resposta a aquestes mil cent persones que dormen al carrer a Barcelona”.

I no és només el fred el que preocupa les entitats socials, també la pluja que és un grandíssim obstacle per aquesta gent. “Cada dia que plou penses en tants joves que sabem i coneixem que dormen sota els matolls a Montjuïc. Alguns són joves universitaris, que han vingut a estudiar aquí, que han tingut mala pata i han acabat al carrer. Quan plou a la nit se't trenca el cor pensant en el Bryan o en tants d’altres”, reconeix Morlans. 

I és que a l’hospital de campanya de Santa Anna ja fa quatre anys que intenten acollir, escoltar, ajudar i integrar. Cada setmana, a banda dels metges i psicòlegs que venen a l'hospital de campanya, també ve un equip d'orientació laboral. Hi ha actualment quatre nois que viuen en un dels pisos de la parròquia de Santa Anna que estan rebent formació per ser agents de seguretat. “Cal donar la canya i no el peix”, afirma el sacerdot, “i si l'experiència surt bé, la continuarem”.

Venen mesos forts i molt durs a nivell social. Des de Santa Anna demanen posar-hi mitjans per sortir d’aquesta crisi i fer una xarxa d'albergs assequibles i eficients. “La casa és sempre el primer, com fan a països com Finlàndia on tenen clar que la casa és el primer, el 'housing first' que ells anomenen”, explica Morlans.

Queden encara dies de fred, però encara que el fred sigui l’habitual, reconeixen des de Santa Anna que no poden no obrir. “Nosaltres no hem volgut ser mai un menjador social o un alberg, el nostre carisma és acollir i crear vincle, no donar de menjar sinó seure a taula amb ells”. Per això sempre parlen de la taula de fraternitat no de menjador social. “El que dorm i viu al carrer, acostumat a que no el mirin, necessita tant com el menjar que durant una estona una persona el parli mirant els ullls”.

Recollida de mantes, sacs i peces d'abric

Una altra de les entitats d’Església que treballa a Barcelona amb els sense sostre és Sant’Egidio. Aquest moviment de laics té habitualment un servei d’atenció a la gent del carrer. Diversos dies per setmana porten el sopar a gent que dorm i viu al carrer. Aquests dies en què el fred s’ha intensificat a la ciutat han redoblat els esforços. “A banda del sopar que intentem sempre que sigui calent, hem engegat una recollida de mantes, sacs de dormir i peces d’abric”, explica Meritxell Téllez. Es poden portar a la basílica de Sant Just i Pastor tots els matins d’11 a 13h. 

“El fred passa molta factura a la gent del carrer”, recorda Téllez. I tot i que des de dilluns les temperatures no pugen a la nit dels dos graus, cal recordar que “a deu graus per dormir també és fred”. Fa molts dies que la gent del carrer passa fred, i aquests darrers dies que ha plogut i han baixat en picat les temperatures la situació és dramàtica. “Les persones arribaven al servei d’atenció amb totes les pertinences molles”. Això, afirmen, “fa més complicat sobreviure al carrer amb dignitat”.

I davant la pregunta sobre l’alberg a Fira Barcelona, Téllez reconeix que el que cal és preguntar-se perquè no s'obre abans i no s'espera a estar a dos graus. “Des del dia de Nadal ja feia molt fred i s'esperaven baixes temperatures. Cal buscar solucions a llarg termini. Per què no habilitar hotels que ara estan tancats?”.

 

Començar l’any amb pregària

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

(Xavier Memba –CR) La Setmana Unida de Pregària és una de les iniciatives més antigues que es duen de forma conjunta per iniciar l’any entre les diferents comunitats protestants a Catalunya i, per extensió, a la resta de l’Estat. És així des de la fundació l’any 1877 de l’Aliança Evangèlica Espanyola (AEE), amb seu al carrer Santa Otilia de Barcelona. Aquest any, a causa de  les restriccions de la pandèmia, es prioritza la participació online. És per això que l’AEE ofereix una guia de forma gratuïta des de la seva pàgina web en format PDF.

La convocatòria d’enguany convida i encoratja a les esglésies a unir-se en pregària cada dia entre el 10 i el 17 de gener, fent ús de les diverses tecnologies a l’abast; com ara la coneguda app de la Bíblia YouVersion, on es pot trobar en aquesta guia de pregària diària publicada per l’AEE. En el darrer dia de la Setmana Unida de Pregària, el pròxim diumenge a les set del vespre, l’AEE fa una convocatòria de pregària a través de Zoom per a totes aquelles persones que vulguin unir-s’hi, fins a omplir l’aforament. Només cal seguir aquest enllaç.

La importància de pregar en català

En Xavier Casamada és professor convidat d’arqueologia bíblica al CEEB i l’Anastasíya Shpakovska, una jove traductora d’anglès que va arribar de la seva Ucraïna natal a Catalunya, el dia de Sant Jordi del 2018. Tots dos han tingut la iniciativa de traduir en català la guia de la Setmana Unida de Pregària. En principi ho van pensar per ús intern, com a membres de l’església Ciutat Nova de la qual formen part.

Però ha acabat sent molt ben rebut per altres esglésies i l’Associació de Ministres de l’Evangeli de Catalunya (AMEC) n'està fent difusió perquè d’altres congregacions de parla catalana puguin fer-ne ús.  D’altra banda, des del departament de comunicació de l’AEE també han celebrat la iniciativa i expressat la conveniència de considerar la traducció al català de cara els pròxims anys.

Els verbs de la pregària    

La temàtica escollida per a la guia d’aquest any –elaborada des de l’Aliança Evangèlica Europea (EEA)– és ‘El compromís bíblic’ a partir de vuit verbs –llegir, viure, compartir, convidar, pensar, experimentar, escoltar i adorar– que conviden a posar la Bíblia com a base per l’apropament a Déu mitjançant la pregària. El secretari general de l’EEA, Thomas Bucher, escriu que la Bíblia i la pregària també serveixen per apropar-se “a les nostres germanes i germans, al nostre proïsme i a la nostra pròpia ànima. Ens arrela en el nostre creador i en tota la seva creació.”

Bucher anima les esglésies europees a participar d’aquesta setmana de pregària a partir d’un breu testimoni personal. Hi subratlla la importància de la Paraula en la vida i la pregària del creient: “La paraula de Déu va fer alguna cosa increïble en mi; i això ha continuat al llarg de tots aquests anys. He desenvolupat un amor i una fam per la paraula de Déu i la meva recompensa és rebre coneixements del Senyor. De vegades, aquests coneixements sorgeixen com a resultat de reflexionar sobre el que he llegit, però més sovint es presenten com un regal sobtat.”

Una feliç coincidència 

L’èmfasi temàtic de la Setmana Unida de Pregària d’enguany entre les esglésies evangèliques, coincideix amb la Setmana de la Bíblia que s’organitza en el món catòlic a final de mes –des del diumenge 24 al divendres 29 de gener– i que, sota el títol ‘Sortim a sembrar la Paraula’ promouen l’Abadia de Montserrat, l’Associació Bíblica de Catalunya, el Centre de Pastoral Litúrgica, l’Editorial Claret, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Es tracta d’iniciatives que caminen en paral·lel, però que assenyalen cap a una mateixa direcció. Totes dues posen el focus en la Bíblia com a esperança en aquest 2021 que tot just comencem. 

Els monestirs catalans, nevats

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Galería de imágenes