Joan Massagué, honoris causa per la URL

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Galería de imágenes

(URL) El passat 24 d'abril, Joan Massagué, una de les màximes autoritats en investigació mundial del càncer, va ser investit doctor honoris causa per la Universitat Ramon Llull (URL), a proposta de la Facultat de Ciències de la Salut (FCS) Blanquerna-URL, en reconeixement al treball que duu a terme el doctor Massagué en benefici de la ciència, la salut i el benestar de les persones.

La professora de la Facultat, Emília Sánchez, que va fer l’elogi dels mèrits de Massagué, va destacar que entre la publicació l’any 1977 del seu primer article científic quan només tenia 24 anys i el reconeixement com un dels investigadors més destacats a escala internacional “hi ha un llarg trajecte de treball, esforç i superació personal; un recorregut que ens hauria de servir d'exemple a tots i molt especialment als estudiants. D’entre ells, m’agradaria esmentar els estudiants del grau en farmàcia que imparteixen des de fa tres anys, de forma conjunta, l'Institut Químic de Sarrià (IQS) i Blanquerna, dues de les institucions fundadores de la URL”.

La professora va recordar que Massagué, a més de mantenir la seva activitat com a investigador, dirigeix en l'actualitat el centre Sloan-Kettering Institute on treballen unes 1.500 persones, i va afegir que “l'activitat científica i els càrrecs de responsabilitat de Joan Massagué als Estats Units no han impedit que mantingui durant tots aquests anys una relació de col·laboració i compromís amb la recerca al nostre país”. “En aquest camp voldria destacar la seva participació en la creació de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, que dirigeix avui el doctor Joan Guinovart”, va recordar Emilia Sánchez.

Alhora, Sánchez va fer menció a l'esforç que durant dècades ha dedicat Massagué a la divulgació del coneixement científic i la docència i va subratllar que “com a formadors universitaris de futurs professionals de la salut dedicats a tenir cura de les persones, caldria que no oblidéssim mai els valors de la bona educació, l’ètica del treball i les coses ben fetes per preparar els millors talents i acompanyar-los cap a les oportunitats més atractives”.

En aquest sentit, durant el seu discurs, Joan Masssagué va explicar que els seus pares, farmacèutics tots dos, van inculcar en els seus fills els valors de l'educació superior, l'ètica del treball, i la fascinació per la ciència i va emfatitzar que “a l’escola vaig tenir la sort d’estar exposat a un mestre de ciències que perpetuava aquesta fascinació, i que buscava educar els seus alumnes, no solament instruir-los”.

Així, l’investigador va observar el següent: “Seria difícil d’exagerar la importància dels meus mestres, des de l’escola primària fins a l’entorn institucional, en la meva formació. És per això que als nostres centres de recerca hem de dedicar una atenció suprema a crear i mantenir un entorn de col·laboració, motivador i exigent. Un entorn en el qual es cultiva no solament la instrucció tècnica sinó també els principis de la recerca innovadora, el rigor i l’ètica científica, l'emoció de la descoberta, i el servei a la societat com a científics”.

Pel que fa al seu àmbit d’investigació Massagué va destacar que actualment “estan dedicats a entendre com els tumors malignes es disseminen des de la seva ubicació inicial a diferents òrgans vitals. La raó és tan simple com urgent: aquest procés, anomenat metàstasi, és responsable del 90% de les morts per càncer. La meva esperança és que aquests passos per entendre el problema de la metàstasi inspirin a molts altres grups a unir-se en aquesta missió. Volem que el nostre camp se’ns ompli de competidors, com més millor. El problema mèdic ho demana. Almenys tinc la satisfacció que molts dels meus deixebles ara ja lideren els seus propis grups en institucions d’investigació de prestigi arreu del món, Barcelona inclosa. Un dels efectes de la present distinció és que ens anima, a mi i penso que a tots ells també, a persistir en la missió de conquerir el càncer”, va cloure Massagué.

El rector de la URL, Josep Maria Garrell, va iniciar el seu discurs felicitant la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL: “La Facultat va ser formalitzada immediatament després de la creació de la URL, de manera que tot just ara comencem a celebrar el seu 25è aniversari. I iniciar els actes de celebració dels primers 25 anys de la FCS Blanquerna-URL amb la concessió d’un honoris causa a Massagué no pot simbolitzar millor l’aposta de futur que fa la nostra comunitat de ciències de la salut".

El rector va centrar el seu discurs en la recerca de la URL: “La nostra universitat va fer, pràcticament des del primer instant de la seva creació, una aposta clara i decidida per l’activitat de recerca. Aposta no lliure del debat sobre el seu finançament, i sobre la seva comparació amb d’altres universitats del sistema universitari. Una recerca, i és important tenir-ho present, feta des d’una universitat d’iniciativa social sense ànim de lucre. I ho vull emfatitzar, pel que fa referència al seu finançament. Un marc de finançament, com saben, que gira essencialment al voltant dels fons propis i que no gaudeix d’un marc estable de finançament públic per realitzar una tasca, clarament, de servei públic. I una recerca que intenta ser orientada a la resolució de reptes humans i socials”.

El rector també va recollir algunes idees clau per a la ciència que l’homenatjat va citar durant el seu parlament com són el foment de lesvocacions, el paper de la mentoria, la cultura del risc, i les oportunitats pels joves científics. Així, Garrell va comentar: “Segurament son pocs tots els esforços que fem, com a país, per fomentar les vocacions científiques entre els més joves. La curiositat, d’una banda innata a la condició humana, sovint no està prou ben tractada, ni valorada, ni premiada per la societat. Incentivar aquesta curiositat pel saber, pel descobriment, és un pas previ i indispensable per fomentar, posteriorment, les vocacions científiques. També la mentoria és important en tot aquest procés. Encara que sigui només per reduir els errors, o per optimitzar les corbes d’aprenentatge, la figura del mentor és indispensable en les societats científiques i tecnificades. El Dr. Massagué ho ha reconegut avui per posar en context la seva pròpia trajectòria”.

Sobre Massagué

Massagué dirigeix en l'actualitat l’Sloan-Kettering Institute. És membre de l’Acadèmia Americana de les Arts i les Ciències, de l’Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units, de l’Organització Europea de Biologia Molecular i de les Reials Acadèmies Espanyoles de Medicina i Farmàcia. Ha estat distingit amb nombrosos guardons i amb el Premi Ciutat de Barcelona i la Creu de Sant Jordi. L’any 2014 va rebre el Premi Nacional de Cultura i el passat 25 d’octubre el XXVIII Premi Internacional Catalunya 2016, que també van rebre els doctors Baselga i Esteller, per la seva tasca a escala mundial en la investigació sobre el càncer. Actualment, el Dr. Massagué és director científic del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nova York, un dels centres de recerca sobre el càncer més destacats dels Estats Units. 
 

No oblidar mai que la nostra fe és concreta i rebutja contractes i idealitzacions. Així s’ha expressat el Papa Francesc a la Missa matutina a Casa Santa Marta, a la qual han participat també els cardenals consellers del C9, que des d’avui fins al 26 d’abril es reuneixen amb el Sant Pare. El Pontífex ha posat l’accent en la llibertat que ens dóna l’Esperit Sant, que fa que l’anunci de l’Evangeli tingui lloc sense contractes ni rigidesa. [Servei d’Alessandro Gisotti]:

La diversidad religiosa, en los XVIII Juegos Mediterráneos

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

( Generalitat de Cataluña ) La consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, y el alcalde de Tarragona y presidente de la Fundación Tarragona 2017, Josep Fèlix Ballesteros, han firmado esta mañana un convenio de colaboración en materia de diversidad religiosa en el marco de los XVIII Juegos Mediterráneos. Dado que es un acto en el que participarán miles de personas con creencias y vinculaciones religiosas diversas, este convenio permitirá que la Dirección General de Asuntos Religiosos, del departamento de Gobernación asesore el comité organizador en esta materia. En el acto también ha participado el director general de Asuntos Religiosos, Enrique Vendrell.

En este sentido, la consejera Borràs ha explicado que "desde el Gobierno apostamos por el diálogo interreligioso con el objetivo de promover la convivencia en todos los ámbitos de la sociedad, también el deportivo". En esta línea, Meritxell Borràs ha recordado la voluntad del Gobierno "de preservar el derecho a la libertad religiosa, especialmente en un evento con la trascendencia y el eco internacional que tendrán estos Juegos Mediterráneos". Es por ello que "el convenio que hoy firmamos es demostración de este compromiso y de nuestra voluntad de colaboración con el objetivo de que estos Juegos Mediterráneos sean un éxito, como estoy convencida de que así será", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde de Tarragona y presidente de la Fundación Tarragona 2017, Josep Fèlix Ballesteros, ha recordado que "los Juegos Mediterráneos serán un evento internacional donde vendrán 4.000 deportistas de 26 nacionalidades diferentes y múltiples creencias. Trabajamos intensamente para que toda la familia deportiva se sienta acogida, respetando los sentimientos religiosos y las creencias culturales de todo el mundo ".

Con este convenio la Dirección General de Asuntos Religiosos prestará su asesoramiento a la Fundación Tarragona 2017 en los aspectos más sensibles desde el punto de vista religioso, como la configuración de espacios interconfesionales o el diseño de menús respetuosos con los preceptos religiosos de las diferentes comunidades.

En cuanto a medidas concretas, la Dirección General de Asuntos Religiosos ofrecerá formación básica sobre diversidad religiosa a los integrantes de la organización de los XVIII Juegos Mediterráneos. También aportará información sobre los centros de culto existentes en la ciudad de Tarragona y de otras poblaciones catalanas, a los que podrán acudir los participantes en los Juegos a hacer sus prácticas.

El convenio firmado hoy también prevé que la Dirección General de Asuntos Religiosos facilite el contacto entre la Fundación Tarragona 2017 y personas de referencia de las diferentes comunidades religiosas en Cataluña para que puedan asesorar en algunos de estos aspectos. Igualmente, desde el Gobierno se pondrá a disposición de la Fundación Tarragona 2017 material sobre diversidad religiosa, como las diversas guías de la Dirección General de Asuntos Religiosos relativas a ámbitos específicos de la diversidad religiosa.

La diversitat religiosa, en els XVIII Jocs Mediterranis

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Generalitat de Catalunya) La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, i l’alcalde de Tarragona i president de la Fundació Tarragona 2017, Josep Fèlix Ballesteros, han signat aquest matí un conveni de col·laboració en matèria de diversitat religiosa en el marc dels XVIII Jocs Mediterranis. Atès que és un acte en què participaran milers de persones amb creences i vinculacions religioses diverses, aquest conveni permetrà que la Direcció general d’Afers Religiosos, del departament de Governació assessori el comitè organitzador en aquesta matèria. A l’acte també ha participat el director general d’Afers Religiosos, Enric Vendrell.

En aquest sentit, la consellera Borràs ha explicat que “des del Govern apostem pel diàleg interreligiós amb l’objectiu de promoure la convivència en tots els àmbits de la societat, també l’esportiu". En aquesta línia, Meritxell Borràs ha recordat la voluntat del Govern "de preservar el dret a la llibertat religiosa, especialment en un esdeveniment amb la transcendència i el ressò internacional que tindran aquests Jocs Mediterranis”. És per això que “el conveni que avui signem és demostració d’aquest compromís i de la nostra voluntat de col·laboració amb l’objectiu que aquests Jocs Mediterranis siguin un èxit, com estic convençuda que així serà”, ha afirmat.

Per la seva banda, l'alcalde de Tarragona i president de la Fundació Tarragona 2017, Josep Fèlix Ballesteros, ha recordat que "els Jocs Mediterranis seran un esdeveniment internacional on vindran 4.000 esportistes de 26 nacionalitats diferents i múltiples creences. Treballem intensament perquè tota la família esportiva se senti acollida, respectant els sentiments religiosos i les creences culturals de tothom".

Amb aquest conveni la Direcció general d’Afers Religiosos prestarà el seu assessorament a la Fundació Tarragona 2017 en els aspectes més sensibles des del punt de vista religiós, com ara la configuració d’espais interconfessionals o el disseny de menús respectuosos amb els preceptes religiosos de les diferents comunitats.

Pel que fa a mesures concretes, la Direcció general d’Afers Religiosos oferirà formació bàsica sobre diversitat religiosa als integrants de l’organització dels XVIII Jocs Mediterranis. També aportarà informació sobre els centres de culte existents a la ciutat de Tarragona i a d’altres poblacions catalanes, als quals podran acudir els participants als Jocs a fer-hi les seves pràctiques.

El conveni signat avui també preveu que la Direcció general d’Afers Religiosos faciliti el contacte entre la Fundació Tarragona 2017 i persones de referència de les diferents comunitats religioses a Catalunya per tal que puguin assessorar en alguns d’aquests aspectes. Igualment, des del Govern es posarà a disposició de la Fundació Tarragona 2017 material sobre diversitat religiosa, com ara les diverses guies de la Direcció General d’Afers Religiosos relatives a àmbits específics de la diversitat religiosa.

FEDAC: "Tots hem de reflexionar sobre el caràcter de les nostres escoles"

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Galería de imágenes

(Glòria Barrete –CR/Manresa) Caràcter, tret indicador de la natura essencial d’una persona o d’una cosa pel qual és possible de reconèixer-la o diferenciar-la de les altres. Aquesta és la definició de diccionari del terme caràcter i després d'algunes sessions congressuals de la Fundació Educativa Dominiques del Pare Coll -FEDAC- queda corroborat que les vint-i-quatre escoles de la fundació en tenen, de caràcter. Ni una cadira buida, docents joves i veterans, alumnes implicats, famílies empoderades, projectes compartits i passió per educar. Aquests són alguns dels trets de les sessions congressuals que la FEDAC està realitzant al llarg d'aquest curs. Aquest divendres al vespre va ser el torn de Manresa.

"L'educació com a concepte és un procés que requereix de temps, els canvis no es poden fer d'avui per demà", ha afirmat el director general de la FEDAC, Modest Jou. Tot i que el lema del projecte d'innovació que han endegat és #avuixdemà, Jou recorda que "no vol dir fer-ho ràpid, sinó fer-ho avui per tenir un demà diferent". Què aporta a la FEDAC el carisma del Pare Coll en ple segle XXI? Per què mantenir un carisma de dos segles enrere? És vigent el testimoni de tantes germanes que els han precedit? "Els laics tenim el caràcter i la personalitat que requereix la missió, visió i valors de la nostra Fundació", ha afirmat, "tots hem de reflexionar sobre el caràcter de les nostres escoles".

Un caràcter que té com a fonament la missió del Pare Coll, fundador de les Dominiques de l'Anunciata. La germana Montserrat Font, presidenta del patronat de les escoles, ha recordat que "la font de la nostra passió resideix en el carisma i el caràcter propi". La mirada al passat no és suficient, ha explicat, "el futur ens interpel·la i volem donar una resposta radical als reptes que se'ns presenten".

Escenaris memorables, biografies úniques

I els reptes del segle XXI passen per crear escenaris memorables i biografies úniques. Aquesta és la reflexió de la ponència de Jesús Alcoba, director de La Salle International Graduate School of Business. "Crec que les biografies úniques creixen en escenaris memorables", ha iniciat Alcoba. "Si nosaltres volem educar avui, si volem que els nostres alumnes trobin la seva veu, la seva mira única, quin és l'escenari que hem de generar per a ells?".

El primer que cal, segons Alcoba, és llançar una mirada a l'escenari d'avui. Vivim en un món desigual, de grans migracions, en temps de post-veritat, en climes d'incertesa en què l'ésser humà rep aproximadament 10.000 impactes informatius. Com fer, doncs, que els alumnes puguin trobar la seva única veu i entreguin al món el que són? "Hem de fer que tots els nostres alumnes arribin on vulguin arribar, l'èxit personal consisteix en aconseguir el que tu vols, el que realment és important per a tu".

Alcoba ha recordat que el professorat té una responsabilitat amb aquests joves i és la de generar "un escenari suficientment memorable perquè cadascú trobi la seva veu i faci una biografia memorable i única". I com fer això? La gran paraula és acompanyar. "Acompanyar significa anar amb ells, ajudar a que trobin la seva mirada sobre el món i anar amb ells. El món necessita talent, cal ajudar-lo a germinar".

Els pilars de l'educació

Lluís Font, president Consell Escolar de Catalunya, ha posat sobre la taula el procés d'innovació educativa que viu Catalunya, materialitzat en el debat Ara és demà, en què participen nombroses escoles del país. "La innovació no implica abandonar el que es feia abans per inventar quelcom nou, sinó aprofundir en les pròpies arrels i trobar un sentit nou". L'entorn ha canviat, moltes de les premisses que es donaven per segures ara ja no ho són.

El debat Ara és demà afirma que el primer terç del segle XX va ser un moment d'ebullició del sistema educatiu de Catalunya i un seguit d'institucions i persones van intentar buscar solucions al repte, estroncant-se després de la Guerra Civil. "Va quedar el pòsit que es va reprendre als anys 60, i ara vivim un tercer moment, tot i que no és producte de l'adversitat sinó que explota per la realitat d'un món globalitzat". Cal anar a l'arrel, "amb serenor", anar a les fonts, ha demanat Font.

Després de repassar el procés del debat educatiu que s'ha endegat a Catalunya, Font ha reconegut que "es pot canviar l'educació amb innovació, singularitat i hiperacceleració sense perdre la perspectiva". Una institució, com la FEDAC, ha explicat, "que reflexiona sobre el futur és la que pot analitzar l'essència de l'educació". Font ha esmentat com a pilars de l'educació l'equitat, la inclusió, el plurilingüisme, i la concepció  sistèmica i digital. "Cal crear escenaris educatius capaços de respectar la singularitat de cadascú i capaços de generar oportunitats".

Valentí Junyent, alcalde de Manresa, ha agraït el projecte de renovació de la FEDAC i ha confessat que, tot i ser actualment políticament incorrecte expressar-ho, el model educatiu català "és equilibrat i compta amb una bona convivència entre escola privada, concertada i pública".

"Nosaltres aquest món el volem transformar", ha clos Modest Jou, "per transformar-lo hem de fer un camí en aquest món". Jou aposta per la trobada, "el contacte humà ha de ser modern i actual, el valor de la persona i de les seves virtuts continua sent el centre de la nostra visió com a Fundació educativa". És modern saber on vas, ha expressat, però "ser singular o anar ràpid, té sentit?", ha preguntat, "sí, sempre i quan compartim tots plegats la finalitat, el propòsit, si compartim el propòsit de perquè entrem a l'aula és que realment la nostra institució té caràcter".

El congrés es va iniciar el setembre a Barcelona, i ja s'ha fet una sessió a Santa Coloma de Gramanet, a Girona, i aquest de Manresa i es tancarà el maig al CaixaFòrum de Barcelona centrant-se en la implicació de les famílies. 

Las músicas del Libro Rojo protagonizarán la Vigilia de Montserrat

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

( Abadía de Montserrat ) La Vigilia de Santa María de Montserrat, que comenzará a las 21h del próximo miércoles 26 de abril, contará este año con las músicas del Libro Rojo de Montserrat, que interpretarán los instrumentistas y los cantores de las Juventudes Unidas de La Sénia, que este año celebran el 50 aniversario. A las 22h comenzará la Eucaristía de la Vigilia presidida por Mons. Agustín Cortés, obispo de Sant Feliu de Llobregat, que se podrá seguir en directo a través de las TV de la Red de Comunicación Local, además de Radio Estel, y de Montserrat Radio y Montserrat TV.

La Vigilia de Santa María de este año estará caracterizada por los cantos y las oraciones del Libro Rojo de Montserrat cantados por el corazón y por el pueblo. La "Liturgia de la Palabra de la Eucaristía" es siempre más desarrollada, ya que está compuesta por tres salmos y varias lecturas y, en el momento del Ofertorio, el P. Abad recibe la ofrenda del aceite simbólico por mantenimiento de lámparas que queman durante todo el año en la Basílica, y que representan a todas las comarcas de Cataluña y también en movimientos e instituciones que las han ido ofrenda desde 1947. al final de la Vigilia se rezará la Visita Espiritual a la Virgen de Montserrat del Obispo Torras i Bages. El origen de la actual Vigilia de Santa María tiene su origen en 1947, con motivo de las fiestas de la entronización de la Santa Imagen. En aquella ocasión se retomó la tradición multisecular de "velar Santa María". Fueron muchos los peregrinos y devotos que en grupo, en familia o individualmente subieron a la Basílica de Montserrat la noche del día 26 para venerar la Santa Imagen antes de ser colocada definitivamente en su nuevo trono ofrendado por suscripción popular. Los peregrinos y devotos eran recibidos por el P. Adalbert Franquesa, que en aquel momento era el Sacristán Mayor. Al día siguiente, día 27, tuvo lugar la solemne celebración de la Eucaristía en las plazas, en la que el pueblo catalán hizo ofrenda a la Virgen del nuevo trono. La organización de las llamadas "fiestas de la entronización" fue a cargo de la comunidad monástica y de la Comisión CEU. Desde aquel momento, la Vigilia de Santa María se ha celebrado ininterrumpidamente hasta nuestros días. Terminada la Vigilia habrá un baile de sardanas en la plaza de Santa María.

Cremallera de bajada, hasta Monistrol-Vila

Al terminar la Vigilia, Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña ofrece la posibilidad de bajar con el tren cremallera hasta la estación de Monistrol-Vila (parking). Será un único viaje, que saldrá a las 0.30h del día 27, con llegada a Monistrol de Montserrat a las 0.43h. De este modo, todas aquellas personas que quieran asistir a la Vigilia de Santa María con cremallera podrán hacerlo si dejan su vehículo en el aparcamiento de Monistrol-Vila.

La misa del día, presidida por el arzobispo de Tarragona, también a través de las TV de la Red de Comunicación Local, Radio Estel y Montserrat RTV

Y al día siguiente, miércoles 27 de abril, a las 11h, tendrá lugar la misa de la Solemnidad de la Virgen de Montserrat, que en esta ocasión estará presidida por el arzobispo de Tarragona, Mons. Jaume Pujol Balcells. Esta Eucaristía también se podrá seguir en directo a través de las TV de la Red de Comunicación Local, además de Montserrat Radio y de Montserrat TV.

Miércoles 27 de abril, entrada gratuita al Museo de Montserrat y sardanas en la plaza de Santa María

Como cada 27 de abril, el Museo de Montserrat tendrá jornada de puertas abiertas. Se podrán visitar gratuitamente tanto la exposición permanente como las dos temporales: en la Sala Daura, Anatomía de una isla a ciegas, de Jordi Hoja (hasta el 11 de septiembre) y, en el Espacio de arte Pere Pruna , Laforça de una idea, de Elisa Arimany (hasta el 11 de junio). Y a las plazas de Santa María, después de la misa conventual, a las 12.15h aproximadamente, habrá baile de sardanas con la Cobla Triunfal de Igualada.

Les músiques del Llibre Vermell protagonitzaran la Vetlla de Montserrat

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Abadia de Montserrat) La Vetlla de Santa Maria de Montserrat, que començarà a les 21h del proper dimecres 26 d’abril, comptarà enguany amb les músiques del Llibre Vermell de Montserrat, que interpretaran els instrumentistes i els cantaires de les Joventuts Unides de La Sénia, que enguany celebren el 50è aniversari. A les 22h començarà l’Eucaristia de la Vetlla presidida per Mons. Agustí Cortès, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, que es podrà seguir en directe a través de les TV de la Xarxa de Comunicació Local, a més de Ràdio Estel, i de Montserrat Ràdio i Montserrat TV.

La Vetlla de Santa Maria d’enguany estarà caracteritzada pels cants i les pregàries del Llibre Vermell de Montserrat cantats pel cor i pel poble. La “Litúrgia de la Paraula de l’Eucaristia” és sempre més desenvolupada, ja que està composta per tres salms i diverses lectures i, en el moment de l’Ofertori, el P. Abat rep l’ofrena de l’oli simbòlic pel manteniment de llànties que cremen durant tot l’any en la Basílica, i que representen a totes les comarques de Catalunya i també a moviments i institucions que les han anat ofrenant des del 1947. Al final de la Vetlla es resarà la Visita Espiritual a la Mare de Déu de Montserrat del Bisbe Torras i Bages. L’origen de l’actual Vetlla de Santa Maria té el seu origen l’any 1947, en motiu de les festes de l’entronització de la Santa Imatge. En aquella ocasió es va reprendre la tradició multisecular de “vetllar Santa Maria”. Van ser molts els pelegrins i devots que en grup, en família o individualment van pujar a la Basílica de Montserrat la nit del dia 26 per venerar la Santa Imatge abans de ser col·locada definitivament en el seu nou tron ofrenat per subscripció popular. Els pelegrins i devots eren rebuts pel P. Adalbert Franquesa, que en aquell moment era el Sagristà Major. L’endemà, dia 27, va tenir lloc la solemne celebració de l’Eucaristia a les places, en la qual el poble català va fer ofrena a la Mare de Déu del nou tron. L’organització de les anomenades “festes de l’entronització” va anar a càrrec de la comunitat monàstica i de la Comissió Abat Oliba. Des d’aquell moment, la Vetlla de Santa Maria s’ha celebrat ininterrompudament fins als nostres dies. Acabada la Vetlla hi haurà una ballada de sardanes a la Plaça de Santa Maria.

Cremallera de baixada, fins a Monistrol-Vila

En acabar la Vetlla, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ofereix la possibilitat de baixar amb el tren cremallera fins a l’estació de Monistrol-Vila (pàrquing). Serà un únic viatge, que sortirà a les 0.30h del dia 27, amb arribada a Monistrol de Montserrat a les 0.43h. D’aquesta manera, totes aquelles persones que vulguin assistir a la Vetlla de Santa Maria amb cremallera podran fer-ho si deixen el seu vehicle a l’aparcament de Monistrol-Vila.

La missa del dia, presidida per l’arquebisbe de Tarragona, també a través de les TV de La Xarxa de Comunicació Local, Ràdio Estel i Montserrat RTV

I l’endemà, dimecres 27 d’abril, a les 11h, tindrà lloc la missa de la Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, que en aquesta ocasió estarà presidida per l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol i Balcells. Aquesta Eucaristia també es podrà seguir en directe a través de les TV de la Xarxa de Comunicació Local, a més de Montserrat Ràdio i de Montserrat TV.

Dimecres 27 d’abril, entrada gratuïta al Museu de Montserrat i ballada de sardanes a la plaça de Santa Maria

Com cada 27 d’abril, el Museu de Montserrat tindrà jornada de portes obertes. Es podran visitar gratuïtament tant l’exposició permanent com les dues temporals: a la Sala Daura, Anatomia d’una illa a ulls clucs, de Jordi Fulla (fins l’11 de setembre) i, a l’Espai d’art Pere Pruna, Laforça d’una idea, d’Elisa Arimany (fins l’11 de juny). I a les places de Santa Maria, després de la missa conventual, a les 12.15h aproximadament, hi haurà ballada de sardanes amb la Cobla Triomfal d’Igualada.

Restauren les capelles de la cripta de la Sagrada Família

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Basílica de la Sagrada Família) La Basílica de la Sagrada Família està treballant en la restauració de les capelles de la cripta. Les set capelles que Gaudí va distribuir a la part semicircular de la cripta estan dedicades a familiars de Jesucrist. Després de la restauració dels elements artístics de la capella de Sant Josep, es va començar la restauració dels elements artístics de les capelles dedicades a la Immaculada Concepció i al Sagrat Cor de Jesucrist.

L'Orde del Carmel inicia la unió de províncies

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Carmelites,

(URC) L'Orde del Carmel de la Província del Santíssim Redemptor de Catalunya, la branca carmelita coneguda com els carmelites calçats, han celebrat al convent d’Olot el Capítol Provincial del 5 al 7 d'abril. Aquesta província carmelitana compren el territori de Catalunya i inclou un Comissariat a Veneçuela i una implicació missionera a Kenya. El Capítol tractà sobre el present i futur de la Província. Els debats donaren com a fruit l’acord de posar en marxa el procés de diàleg amb la resta de Províncies Carmelitanes d’Espanya, el qual culminarà amb la unificació de les mateixes en un termini aproximat de tres anys.

A l’assemblea capitular hi assistí com a president de la mateixa el Prior General, el pare Fernando Millán Romeral, i el Conseller per a Europa, John Keating. Uns mesos abans de les sessions capitulars es posà en marxa el procés electiu del Consell Provincial, format pel pare Provincial i quatre Consellers, càrrecs que foren confirmats a la primera sessió del Capítol pel President. El nou Consell Provincial està constituït pel pare Luis Maza Subero com a provincial. Maza veneçolà de 57 anys que professà a l’Orde del Carme fa 30 anys, membre de la comunitat de Barcelona i fins ara formador dels estudiants professos. Els Consellers són el pare Gaspar Borda i Bori i el pare Xavier D. Garmón Calvo,de la comunitat de Terrassa, i el pare Jordi M. Gil Costa i el pare José López Villalba, de la comunitat de Barcelona.

"El més important d'una web són els continguts"

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

(CR) L'informàtic Toni Domènech va parlar en el vídeo anterior de la importància del codi solidari de Catalunya Religió. Aquesta vegada Maider Zulueta, de l'estudi de disseny Pixtin, explica també el canvi estètic de la pàgina. La doctora en comunicació comenta en el vídeo com s'ha modernitzat el rostre visible de la web, la interfície, mantenint l'essència original però adaptant-la als nous temps. Una pàgina més airejada, clara, adaptable i que per sobre de tot, vol facilitar l'accés i la lectura dels continguts. Zulueta mostra també l'evolució del logotip i quines han estat les fonts d'inspiració.