Il nuovo club di lettura di Catalunya Religió

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

Enllaços relacionats

(CR) La pandemia di Covid-19 ha stravolto molte abitudini, ha fatto rivedere molti aspetti vitali che sembravano intoccabili ma ha originato anche nuovi modi di connettere e connettersi. Secondo l’ultimo Barometro di abitudini di lettura e acquisto di libri, durante il confinamento per il coronavirus il numero di lettori ha raggiunto il massimo storico, così come è aumentato il tempo dedicato alla lettura. In questo contesto Catalunya Religió dà vita al proprio club di lettura: “Amb fe de llibres” (è un gioco di parole intraducibile sulle parole fede e libri che fa riferimento alla locuzione ’amb fe d’errates’ che corrisponde a “errata corrige” per gli errori di stampa nei libri, ndt).

La giornalista Glòria Barrete animerà questo spazio di commento, dibattito e dialogo su un libro proposto dalla redazione, di argomenti e generi diversi. Con questo nuovo progetto Catalunya Religió rafforza il suo impegno per la cultura, con criteri informativi e di riflessione, e allo stesso tempo esplora nuovi format che aiutino a diffondere le notizie di carattere religioso del nostro paese.

Come “errata corrige” si usa per correggere errori, “Amb fe de llibres” vuole essere un progetto in costante costruzione, senza verità lapidarie ma proponendo un percorso di apprendimento con i partecipanti. L’idea è quella di leggere opere che permettano di creare uno spazio di lettori interessati a connettere e connettersi, a cercare anche la fede nei libri, sempre con lo sguardo rivolto all’attualità e alla realtà che ci circonda. Per farlo, alcune sessioni potranno contare su invitati speciali che commenteranno la lettura scelta.

Il primo ciclo del club di lettura inizierà il 4 maggio e terminerà a luglio. Tre sessioni ogni primo martedì del mese, della durata di un’ora. La partecipazione è gratuita, previa registrazione entro il 3 maggio.

 

Càritas parroquial de Montblanc obre un punt d’orientació telemàtica

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Parròquia de Montblanc) El projecte del Punt d’Orientació Telemàtica és el nou servei que Càritas parroquial de Montblanc inicia amb la voluntat de pal·liar els efectes de l’esquerda digital que tenen moltes persones de perfils diferents i per circumstàncies múltiples i que s’ha accentuat en motiu de la pandèmia de Covid-19. El projecte s’ha presentat aquest dilluns a la Plebania de Montblanc.

“Hem vist el problema, hem vist que ningú l’estava afrontant, i ens hem llençat a posar els nostres recursos humans i materials per mirar de pal·liar-lo”, ha explicat Simó Gras, plebà de Montblanc. El capellà ha subratllat que es troba a l’ADN dels cristians, i aquest és el motor de Càritas, el mirar d’estar sempre atents a les necessitats de les persones. I aquest projecte respon a una necessitat que es va agreujant dia a dia i que s’ha anomenat “pobresa digital” o “exclusió digital”.

La coordinadora de Càritas parroquial de Montblanc, Montserrat Palau, ha posat de relleu que volen ajudar les persones a accedir a moltes de les tramitacions telemàtiques que les administracions públiques o privades cada vegada requereixen més. Es vol oferir orientació i suport amb l’objectiu de mirar de capacitar a les persones perquè ho puguin fer elles soles o si més no fer-ho junts.

El coordinador del projecte, Ramon Francesch, ha afirmat que s’ha disposat a fer de voluntari d’aquest projecte perquè veu que la necessitat angoixa a molta gent que es veu impotent alhora de fer gestions que es pressuposa que tothom ha de saber fer. El projecte, subratlla, vol també ser un crit d’atenció especialment a l’administració pública perquè cada vegada estant fent les coses més complicades i molta gent s’està quedant exclosa.

El Punt d’Orientació Telemàtica tindrà el següent horari d’atenció: els dimecres de 10h a 12h a la seu de Càritas parroquial de Montblanc al pla de Santa Barbera. I s’ha posat un telèfon a disposició 977 862 147. El Plebà ha conclòs la presentació agraint els múltiples voluntaris que té Càritas i a totes les persones que disposen part de la seva vida a ajudar.

A la matinada d’avui el nostre estimat germà i President del Consell Evangèlic de Catalunya Benjamí Planes ha passat a la presència del Senyor. En Benjamí Planes ha estat el primer laic que ha presidit el Consell. Va ocupar aquesta responsabilitat des del traspàs del nostre també estimat germà Benjamí Angurell.

La millor paraula per definir la seva vida és compromís.

‘Amb fe de llibres’, el nou club de lectura de Catalunya Religió

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

Enllaços relacionats

(CR) La pandèmia de la Covid-19 ha trastocat moltes rutines, ha fet reconfigurar molts aspectes vitals que semblaven inamovibles, però ha generat també noves maneres per connectar i connectar-se. Segons el darrer Baròmetre d’hàbits de lectura i compra de llibres, durant el confinament pel coronavirus el nombre de lectors ha arribat al seu màxim històric, així com ha augmentat el temps dedicat a la lectura. És en aquest context que Catalunya Religió inicia el seu propi club de lectura: Amb fe de llibres.

La periodista Glòria Barrete dinamitzarà aquest espai de comentari, debat i diàleg sobre un llibre proposat per la redacció, de temàtica i gènere diversos. Amb aquest nou projecte Catalunya Religió reforça la seva aposta per la cultura, amb criteris informatius i de pensament i, alhora, explora nous formats que ajudin a difondre l’actualitat religiosa del nostre país.

El club de lectura és un servei gratuït, però cal registrar-se abans del 3 de maig per poder participar a les tres primeres sessions. Tindrà lloc sempre el primer dimarts de mes a les sis de la tarda, en format online i amb una hora de durada. Per a resoldre dubtes sobre aquesta proposta podeu escriure a llibres@catalunyareligio.cat.

Amb fe de llibres

El mateix nom rep la nova secció de podcast en què col·laboradors de diversos punts del territori recomanaran llibres als lectors de Catalunya Religió amb una periodicitat setmanal. Amb fe de llibres neix de la voluntat del projecte per construir comunitat amb els seus lectors. Agafant la construcció típica ’amb fe d’errates’ que s’empra per esmenar equivocacions publicades, Amb fe de llibres pretén ser un projecte en constant construcció, sense veritats lapidàries sinó proposant un camí d’aprenentatge conjunt amb els participants en el qual s’anirà avançant i potser retrocedint.

Amb fe de llibres proposa llegir obres que permetran generar un espai de lectors interessats en connectar i connectar-se, en cercar també la fe en els llibres, sempre amb la mirada posada en l’actualitat i la realitat que ens envolta i configura. Una proposta lectora per aquells qui busquen i troben, també raons i arguments, històries, personatges o escenes que il·luminen creences i les fan més fondes i sòlides. Per fer-ho algunes de les sessions comptaran amb convidats especials que donaran el contrapunt a la lectura escollida.

Oliveres, Molins i Hammarskjöld

El club de lectura s’inicia el dimarts 4 de maig a les 18 h amb la lectura del darrer llibre Paraules d’Arcadi. Què hem après del món i com podem actuar, de l’economista i activista Arcadi Oliveres. Seguirà al mes de juny amb la novel·la de ficció Els secrets de la badia, de la religiosa teresiana Victòria Molins, i finalitzarà el curs al juliol amb el llibre Fites. Dietari espiritual d’un home d’acció, de Dag Hammarskjöld

Què és una escola Laudato Si'?

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(FECC) ’Encíclica del Papa Francesc “Lloat sigueu” (Laudato Si’) es presenta a les escoles com un text profètic i una oportunitat. No només per l’acció pastoral, sinó com a proposta per un nou model d’escola. En aquesta tercera videocàpsula de “caFEïna” en Carles Armengol, membre de Justícia i Pau, aporta una breu presentació de les claus de lectura del text magisterial i com una escola cristiana pot esdevenir a ser una “Escola Laudato Si”, tant des de la perspectiva acadèmica, com formativa, social, institucional i, al capdavall, evangelitzadora.

Seminari virtual: La ciutat en femení

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(ACUB) L’Àmbit Cultural de Benedictines, ACUB, organitza la seva primera activitat formativa amb aquest seminari virtual en motiu de la commemoració dels 1075 anys de la consagració de l’església monàstica de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona i de la primera menció d’aquest monestir femení. Una acitvitat que s’havia de celebrar presencialment el 2020, però que la pandèmia de covid ens va fer posposar i, finalment, transformar en format virtual.

El seminari Construint la ciutat en femení. Sant Pere de les Puel·les a la Barcelona medieval vol ser un espai de trobada i diàleg interdisciplinar per debatre sobre aquest monestir femení, la seva fundació al segle X, la vida de les dones que en formaren part i el seu paper en la construcció política, social, econòmica i espiritual de la Barcelona medieval.

Un monestir tan important com el de Sant Pere de les Puel·les, el primer monestir femení de la ciutat de Barcelona i el segon dels comtats catalans després de Sant Joan de les Abadesses, no pot trobar-se entrat el segle XXI sense un estudi històric profund i rigorós. Per això, l’ACUB organitza aquest seminari, que vol posar la primera pedra de la revisió històrica d’aquest cenobi i de les dones que formaren la seva comunitat ara fa més de 1075 anys. Una història urbana en femení que encara avui roman silent entre els documents del seu arxiu i els carrers del barri de Sant Pere i que l’ACUB s’ha proposat treure a la llum.

Com afrontar el dol, amb ‘El jersei de la mare’

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Aquesta setmana la filòloga i traductora Mariona Arabia ens recomana l'àlbum il·lustrat El jersei de la mare, de Jayde Perkin (Baula, 2021). El llibre parla sobre com afrontar el dol després de la mort d’una persona estimada.

La Iglesia católica clarifica las dudas morales de la vacunación

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(CR) Mientras continuan las investigaciones y los ensayos para encontrar una vacunación más eficaz para prevenir el Covid-19, ha aparecido la oposición de algunos grupos que ponen en duda la claridad y las garantías morales que rodean la vacunación, basándose en el supuesto uso de embriones en su proceso de creación.

Para resolver estas dudas, los obispos católicos de Inglaterra y Gales reponsables de los problemas de salud y vida han publicado un documento donde enfatizan el apoyo de la Iglesia Católica a la vacunación, como un instrumento básico para proteger los más vulnerables de nuestra sociedad, especialmente los afectados por inmunodeficiencia, las mujeres embarazadas y sus hijos.

“Todas las vacunas recomendadas clínicamente se pueden utilizar con la conciencia tranquila”

En el documento, los obispos dejan claro que la Iglesia distingue entre el abastecimiento poco ético de vacunas en la actualidad y el uso de líneas celulares históricas que se derivaron de fetos abortados en la década de 1970. Reiteran la posición moral de la Iglesia al oponerse a la producción de vacunas utilizando ese tejido y reconocen la angustia que experimentan muchos católicos cuando se enfrentan a la opción de no vacunar a sus hijos o parecer cómplices del aborto. Es por ese motivo que en el texto expresan su afán para seguir trabajando hasta que tengan más pruebas que certifiquen que no se están produciendo nuevas vacunas utilizando células diploides humanas.

No obstante, los opispos reiteran la enseñanza de la Iglesia, que "la importancia primordial de la salud de un niño y otras personas vulnerables podría permitir a los padres usar una vacuna que se desarrolló en el pasado utilizando estas líneas celulares diploides¨.

Esta es la misma idea de fondo que se desprende de una nota publicada por la Academia Pontificia para la Vida de la Santa Sede el 2017, que afirma que “todas las vacunas recomendadas clínicamente se pueden utilizar con la conciencia tranquila y que el uso de estas vacunas no supone ningún tipo de cooperación con el aborto voluntario”.

L’Església catòlica clarifica els dubtes morals de la vacunació

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(CR) A mesura que continuen les investigacions i els assajos en la recerca mundial d’una vacunació més eficaç per prevenir el Covid-19, ha aparegut l’oposició d’alguns grups que posen en dubte la claredat i les garanties morals que envolten la vacuncació, basant-se en el suposat ús d’embrions en la seva creació.

Per resoldre aquests dubtes, els bisbes catòlics d’Anglaterra i Gal·les responsables dels problemes de salut i vida han publicat un document on emfasitzen el suport de l’Església Catòlica a la vacunació com una eina bàsica per protegir els més vulnerables de la nostra societat, especialment els afectats per immunodeficiència, les dones embarassades i els seus fills.

“Totes les vacunes recomanades clínicament es poden fer servir amb la consciència tranquil·la”

Al document, els bisbes deixen clar que l’Església distingeix entre el repartiment poc ètic de vacunes a l’actualitat i l’ús de línies cel·lulars històriques que van derivar d’embrions avortats a la dècada de 1970. Reiteren la posició moral de l’Església en oposar-se a la producció de vacunes utilitzant aquest teixit, i reconeixen l’angoixa que experimenten molts catòlics quan s’enfronten a l’opció de no vacunar els seus fills o ser còmplices de l’avortament. És per això que en el text expressen el seu afany per seguir treballant fins que tinguin més proves que certifiquin que no s’estan produint noves vacunes utilitzant cèl·lules diploides humanes.

No obstant, els bisbes reiteren l’ensenyament de l’Església, que diu que “la importància primordial de la salut d’un nen i altres persones vulnerables podria permetre als pares fer servir una vacuna que es va desenvolupar en el passat utilitzant aquestes línies cel·lulars diploides”.

Aquesta és la mateixa idea de fons que es desprèn d’una nota publicada per l’Acadèmia Pontifícia per la Vida de la Santa Seu el 2017, que afirma que “totes les vacunes recomanades clínicament es poden fer servir amb la consciència tranquil·la i que l’ús d’aquestes vacunes no significa cap tipus de cooperació amb l’avortament voluntari”.