Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El moment ha arribat. Dies, mesos de preparacions, d’experiència acumulada en l’elaboració de plans i protocols, de reelaboració i modificació d’aquest plans amb aclariments de darrera hora, de debat i posada en comú d’objectius, de projectes i inquietuds, de discursos oficials on massa sovint se’ns obvia, d’esperança... Avui, quasi 1.318.000 alumnes del règim general tornen a les escoles. En un curs que s’augura 100% presencial, els rebran docents i personal d’administració i serveis que hi esmerçaran tota la professionalitat i estimació, quelcom que ja ha estat demostrat amb escreix. Com ja hem tingut ocasió de comprovar, la mascareta no impedirà que creuem mirades il·lusionades, esperançades, cercadores d’afecte dels nens i nenes, nois i noies que tornen a la seva escola, mirades on els reconeixerem i expressarem la nostra voluntat d’acomboiar-los amb estima i respecte, com a esperançadors divulgadors de la tasca ben feta i de l’alegria de l’Evangeli.

El risc zero no és possible, encara. Però la situació pandèmica és molt millor en comparació a la de l’inici del curs passat. Com a societat, tornarem a conjurar-nos perquè el curs escolar, encara difícil, sigui reeixit, amb discerniment, senzillesa i esperit propositiu.

D’aquest prop de milió i mig d’alumnes, una tercera part serà a l’escola concertada, evidència de la confiança i satisfacció que el nostre col·lectiu continua desvetllant entre els pares i mares de Catalunya. Divendres passat es publicava l’estadística general de l’alumnat per a aquest curs 2020/2021, de la qual sobresurten dues dades importants. La primera, la continuació de la davallada d’alumnat en l’Educació Infantil i l’Educació Primària, que afecta de manera proporcional tot el Servei d’Educació de Catalunya. Entre els cursos 2015/2016 i l’actual 2021/2022, aquestes dues etapes han perdut gairebé 50.000 alumnes, davallada a la qual enguany se suma l’ESO, que entre el curs passat i l’actual ha perdut poc més de 3.800 alumnes. El sistema requereix una actuació realista sobre els criteris d’escolarització de l’alumnat i una política de país que eviti un panorama de desaparició de les aules o la desertització, que en definitiva esdevé una desertització social...   

La segona, el manteniment de la proporció de l’escola concertada en l’escolarització de l’alumnat en els nivells del segon cicle de l’Educació Infantil i als obligatoris. Relació que probablement encara seria superior si el sistema disposés d’un finançament equitatiu i d’una execució imparcial de la normativa. Amb tot, el sector concertat suposa, en aquestes etapes, el 31,5% de l’alumnat matriculat al Servei d’Educació de Catalunya. El curs passat era del 32% i fa dos cursos, el 31,85%... Comparant concertada/pública, en el curs 2021/2022 el comportament percentual ha estat pitjor a l’educació infantil, pràcticament idèntic a primària i millor a l’ESO. En aquest mateix FECC informa hi ha un apartat que en detalla la situació.

Aquesta proporció general s’ha mantingut estable al llarg dels darrers anys, tot i que amb una molt lleugera tendència a la baixa (una mitjana del 0,16% en els set darrers cursos). L’escola concertada continua la seva presència malgrat la greu situació derivada de la pandèmia o els relats i actuacions capciosos que s’hi han produït en contra.

I perquè volem un sistema educatiu en llibertat, en un context propi d’un país democràtic i pluralista com ha de ser el nostre, que garanteixi el dret dels educands a rebre una educació bàsica en gratuïtat i als pares i mares a triar el projecte educatiu que més bé s’avingui a les seves conviccions sense obstacles econòmics inacceptables. Aconseguir la gratuïtat de la plaça escolar serà una lluita sobre la qual hem de continuar esmerçant esforços, discursos i accions. Tota la societat ha de ser conscient d’aquesta gravíssima injustícia. Sense defallir, cal continuar prestant el servei que mereix la confiança de tantes persones i exigir que el debat es dugui a terme amb rigor i sense demagògia ni apriorismes.

Mentrestant, molt benvingut sigui el nostre alumnat i molt bona feina als nostres professionals en aquest curs encara excepcional. Des de la nostra missió, oferim el nostre testimoni en la tasca quotidiana, amb la voluntat de trobada personal i comunitària orientada pel missatge de l’Evangeli amb la nostra comunitat educativa. Bon curs!