Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Demà al vespre ja serem a Hanukah, la festa del calendari jueu, el 25 de Kislev, que recorda el miracle de la llum, de la pervivència de l’oli pur que va il·luminar durant vuit dies el Temple de Jerusalem: quan només en quedava oli pur a la menorà per un sol dia, miraculosament aquell oli pur va durar tot el necessari fins que va haver de nou oli purificat. El miracle de Hanukah! El miracle de la llum en la reinauguració i purificació del Temple de Jerusalem en el s. II aC.

De la mínima quantitat Déu va proveir amb la necessària, ni més ni menys,  màxima excel·lència. I en temps actuals no fem més que dir-nos, pocs avui, podrem en un futur ser molts. En aquests dies el miracle de Hanukah ens posa al davant una ocasió per entendre que també avui el misteri està en la contenció. No sé si arribem a entendre qué vol dir...però sí que són paraules per escoltar.

Hi ha moments en que es té consciència plena de tenir al davant un problema sense solució. Quan estàs al començament d’un problema intentes pensar en com te’n sortiràs i quan de temps podràs resistir la situació. Així també va ocórrer amb els macabeus. La paraula macabeu és un acròstic format de les paraules hebrees Mi Kamokha Baelim YHWHAdonái,  מִֽי־כָמֹ֤כָה בָּֽאֵלִם֙ יְהוָ֔ה  Del Càntic de Moisés a Ex 15, 11: Qui és com tú entre els déus, Senyor? Qui és com tú, gloriós en santedat, temible per les gestes, capaç d’obrar meravelles? . Una altre teoria ens diu que Judà Macabeu, el líder de la rebel·lió contra els greco-sirians en el 165 aC, tenia aquest sobrenom per “martell” per com va colpejar a l’enemic.

El record de Hanukah ens porta sempre al mateix punt. Dia rere dia encenem una espelma, una llum, i es fa la benedicció corresponent, i a mesura que els dies passen cada dia hi ha més llum, així la hanukiah, el canelobre que s’encén en aquests dies a les llars jueves, amb els nou braços, un per cada un dels vuit dies en record de la meravella, i un novè per recolzar la delicada i petita espelma que cada dia encén les altres vuit. 

Que sapiguem veure en la contenció, la meravella per tots.  

Hag Hanukah Sameah!!