Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

La tramitació que actualment s’està duent a terme al Congrés en relació a la reforma educativa continguda en la futura Llei Orgànica de Millora de la Llei Orgànica d'Educació (LOMLOE) suscita inquietud i, dins de la comunitat educativa, són moltes les veus que n’han mostrat profunda preocupació. Sense entrar ara en les mesures pedagògiques que contempla, moltes qüestionables, es tracta d'una reforma amb una important càrrega ideològica, que promou la reducció progressiva del model d'educació concertada i atempta contra la pluralitat del sistema educatiu, un principi clau en una societat democràtica.

Aquesta reforma permet l'administració pública de distribuir els alumnes per centres, tot reduint significativament la tria educativa dels pares, un dret avalat per la Declaració Universal dels Drets Humans, suprimint la llibertat d’elecció de les famílies com a criteri per a mantenir o reduir aules. Entre d’altres aspectes, el projecte de llei s'inventa un dret a l'educació "pública" -quan el dret reconegut en la Constitució és el dret a l'educació, sense qualificatiu-; l'enfronta al model d'educació concertada, àmpliament implantat a Europa, trencant l'equilibri i la complementarietat de xarxes que s'ha mantingut fins ara; limita l'autonomia dels centres; devalua l'ensenyament de l'assignatura de Religió a l'escola aplicant un laïcisme impropi i posa en dubte la supervivència dels centres d'educació especial.

Un altre cop veiem com els partits governants de torn, en aquest cas des del govern central, volen imposar una llei partidista i ideològica, sense la tant necessària i útil visió d'Estat, especialment en les circumstàncies que travessem, i sense atendre el clam ciutadà i de la comunitat educativa per l'estabilitat i en favor d'un Pacte d'Estat per l'Educació.

Per aquests motius, la Plataforma Concertats, formada per Escoles Catòliques, CECE, FSIE, FEUSO, CONCAPA i COFAPA, al costat d'altres entitats que s'estan sumant, han llançat la Campanya "Més Plurals, Més Lliures, Més Iguals", a la qual la Fundació Escola Cristiana de Catalunya s’hi ha adherit, en defensa d'un ensenyament realment plural i inclusiu en què tots hi tinguem cabuda.  

Ens hi juguem molt i és a les nostres mans fer veure a tots els components de la comunitat educativa i de la societat les conseqüències d'una llei com aquesta.

Una gran diversitat d'entitats i col·lectius ciutadans de docents, famílies, alumnes i titulars de centres, integrada en la Plataforma Més Plurals, inicia una campanya informativa i de protesta contra la LOMLOE i en defensa de la llibertat d'ensenyament i la pluralitat de models educatius. Caldrà la màxima participació en  defensa d’una escola inclusiva, amb tots, per a tots i democràtica en la qual puguem ser més iguals, més plurals, més lliures. Per aquest motiu, en aquest FECC Informa volem informar-vos de les accions principals de la campanya i sol·licitar la vostra col·laboració i compromís, tant en la difusió com en la realització. Us facilitem també els enllaços a la web Masplurales, des d’on es concentra el conjunt d’accions. Una, que pot ser molt rellevant, és la recollida de signatures contra el projecte de llei, de la qual us parlem més tard.

Al web de la Fundació Escola Cristiana hi trobareu un espai, que podreu identificar amb el logo de la campanya, on podreu disposar d’informació i material divers, sense oblidar que, per evitar reiteracions inoportunes, en tractar-se d’actuacions que abracen tot el territori de l’Estat, les accions es canalitzen a través del web "Més Plurals, Més Lliures, Més Iguals".

En aquest marc d’actuació serà singularment important la coordinació i mútua col·laboració que es pugui establir entre les titularitats dels centres i les Associacions de Pares i Mares, les seves federacions i confederacions, unint interessos comuns i sumant-hi forces.

Ens preguntem quan s’entendrà el benefici de reprendre amb valentia la consecució d’aquest Pacte d’Estat que tots reclamem des de fa anys, tot incorporant la previsió financera per afrontar les necessàries reformes i si aconseguirem algun dia que es respecti l’esfera de llibertats en el món educatiu i que l’educació resti fora del debat polític conjuntural. No en perdem l’esperança.