Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

En aquest article, el professor i monjo de Montserrat Lluís Duch, especialment conegut per les seves aportacions antropològiques, explora la difícil i complexa relació entre l'esfera política i la religió en les nostres societats. Després de fer una diagnosi de les característiques de la societat actual, a partir d'una sòlida referència a analistes d'excepció, Duch identifica els problemes d'aquesta interacció tant en el nostre país com arreu d'Europa i suggereix vies de solució.

L'article aparegué al número de 2009 d'Ars Brevis (Universitat Ramon Llull) i es desenvolupa al llibre de l'autor Religió i Comunicació (Fragmenta 2010).