Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Aquest article fou publicat per l'autor a la revista Ars Brevis, (14, 2008, pp. 46-65) i ara el reprodueix al bloc que comparteix amb Lluís Duch i parla de Johann Caspar Schmidt, alias ‘Max Stirner’, un desconegut autor del segle XIX i les seves teories sobre el fenomen religiós.

Més enllà dels tòpics i estereotips que pengen sobre aquest pensador, l’autor ens proposa una nova aproximació. A partir d’una atenta lectura de la seva coneguda obra, “L’únic i la seva propietat”, analitza temàticament les grans línies que s’hi desenvolupen i també les conseqüències que se’n deriven des del punt de vista social, polític i ètic. Al final del seu treball, desenvolupa una mirada crítica envers la figura i l’obra de Max Stirner.