Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

En aquest article, aparegut a l'Avui, reflexionava ahir Lluís Font sobre els dos grans reptes que es planteja l'educació, des de la perspectiva de l'escola concertada, en la vista posada en el debat preelectoral que hauria de presidir els moments en què ens trobem, a dos mesos dels comicis autonòmics.

Diu l'autor, Doctor en Pedagogia i Director-General de Blanquerna (Universitat Ramon Llull), que cal fer front als porblemes de governança a les escoles i que cal fixar-s een l'enorme actiu que representa l'escola concertada a Catalunya. "No es tracta d'una regressió ni d'introduir una cultura empresarial aliena al món educatiu, sinó d'acceptar el fet que les escoles són institucions amb uns objectius a assolir, d'enorme importància i complexitat,  i que s'han de gestionar bé els molts recursos que hi estan en joc", creu, "això reclama lideratges sòlids, recolzats en una adequada carrera professional, per tirar endavant amb eficiència les tasques encomanades".

I reclama als dirigents polítics més sensibilitat cap el sector. "Fóra bo que les autoritats del país fessin molta pedagogia per esvair els equívocs i malentesos sobre aquesta qüestió, i ajudessin a valorar la importància del treball de les fundacions i les cooperatives en el camp de l'ensenyament, que donen continuïtat a la tradició associativa i de lliure iniciativa pròpia de Catalunya. Igualment, caldria establir un calendari realista, vista la situació econòmica actual, per resoldre progressivament el tema de la inequitat en el finançament", assenyala.