Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

En el passat congrés d'imams de Catalunya una assistent després d'escoltar la interessant intervenció del professor Torralba afirmà que l'excés de llibertat porta al llibertinatge. Per això la deriva de la llibertat és perillosa. Vull suposar que la bona educació dels participants, i el poc temps que hi havia pel debat, impediren desmuntar la falacia de la pregunta. És evident que per algunes persones la por a la llibertat porta a negar-la. Per evitar el llibertinatge, o altres derives pernicioses, el que es fa, en moltes ocasions, es suprimir la llibertat. En altres casos, més temorosos a les reaccions, el lloc de suprimir la llibertat tutelen el seu exercici. Al final el resultat es el mateix, es mutila la llibertat.

Les religions han tingut una relació incòmode i inconsistent amb la llibertat. Fins i tot, algunes religions han temut la llibertat. De tal manera que alguns creients han estat més submisos que lliures. El pensament lliure dels creients era contingut o fiscalitzat per por a l’alteració de l’ortodoxia fixada pels guardians sempre a l’esguard d’aquells que tenien el poder. Aquesta actitud contrastava amb la sensibilitat que moltes religions afirmaven tenir per la llibertat. Però la llibertat ha estat conculcada per les religions de moltes maneres. El fonamentalisme religiós, les arrogàncies morals, els monopolis de fe, l’ocupació intolerant de l’espai públic són, entre altres, alguns dels múltiples rostres de la por a la llibertat que han manifestat alguns responsables religiosos. En nom de la religió, cal recuperar la llibertat i en nom de la llibertat cal respectar la religió, totes les religions.