Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Blog SIJ) Es fa difícil de parlar de fruits quan un esdeveniment es tant recent. Possiblement ens podem quedar amb la xifra de joves que ha mogut la JMJ, en la quantitat d’espectacles, concerts, actes culturals, ... que s’hi ha portat a terme. Tot això està molt bé, però de ben segur que els fruits que espera l’Església de la JMJ no son pas aquests, sinó els canvis i experiències que ha viscut el cor del jove que hi ha assistit.

 

La JMJ no és cap fruit en ella mateixa, sinó que ha de ser un esdeveniment pel qual el jove experimenta quelcom de diferent al que esta acostumat, que el canviï a ell mateix, i com a conseqüència, les seves accions: En el jove desanimat, experimentar l’alegria i la joia de la fe. En el jove que tot just comença a caminar en la fe, veure testimonis que li diuen que es possible . Per algun jove pot ser el moment detonat per prendre una decisió definitiva en la seva vida, fer un pas cap a la vocació que Déu li ha donat. Per aquell jove que es troba sol, trobar un grup d’amics amb qui compartir la fe. Fins i tot, pel jove que no creu i crítica l’església, pot aquest, ser un esdeveniment que faci canviar la seva perspectiva.

 

 

Els fruits poden ser molt diversos, i així han de ser, segons la trajectòria i història de cada persona. Com ens diu el mateix Jesús en la paràbola del sembrador, les llavors van donar fruit, unes el cent, d’altres el seixanta, unes altres el trenta per u (Mt 13, 8). No es tant important la quantitat de fruit que ha donat, sinó que simplement, ha donat fruit; que ha estat positiu i té la capacitat de canviar alguna cosa de la vida de cada persona que hi participa. La JMJ es un espai magnífic on el jove estableixi una relació personal amb Jesús, on el jove descobreixi i sent la força de l’Esperit Sant dintre seu.

 

La JMJ té un objectiu molt clar, ser una espai d’encontre vivencial per impulsar els joves a viure una vida d’intimitat amb Crist, a esdevenir més compromesos en la societat i a l’Església, ... a créixer com a cristians i com a persones. No hauria de ser en cap cas, pel jove que i participa, un punt i final, la culminació de la vida cristiana, sinó el punt i seguit, o el punt i apart en la vida d’aquells més “refredats”.

 

La JMJ ens ha de fer més actius. No en va l’últim acta, i el principal de tota la jornada, es coneix com a Missa d’enviament. Els joves tenen la missió de ser testimonis d’allò que han viscut durant aquests dies, a no quedar-s’ho per a ells, a escampar-ho per a tot arreu, amb el convenciment que allò farà feliços aquells que ho acullin. La JMJ ha de ser un impuls per a totes les activitats juvenils cristianes, una oportunitat d’arribar a moltes persones, fins i tot, de donar una imatge d’Església jove i moderna. Han de ser molts els fruits que ens deixi aquesta Jornada Mundial. Com diu el bisbe Xavier Novell, molts dels Sants del Segle XXI, hauran participat a la JMJ de Madrid 2011.

 

(Font: Catalunya Cristiana. Publicat a 21 d'agost de 2011)
Marc Trulls. Delegat de Joventut de Solsona