Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Jordi Llisterri –CR) En les eleccions episcopals que han finalitzat aquest dimecres al matí una de les renovacions de càrrecs més importants s’ha produït en les 14 comissions episcopals que integren la Conferència Episcopal Espanyola. Després de la sortida de l’arquebisbe Lluís Martínez Sistach del Comité Executiu, en aquest cas sí que hi ha una amplia presència de bisbes de Catalunya.

D’una banda Martínez Sistach presidirà la Comissió de Litúrgia, i l’auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull, la de Pastoral, on ja hi havia treballat abans de ser nomenat bisbe el 2009. En una nota de l’arquebisbat de Barcelona es destaca que el nomenament del cardenal Sistach reconeix l’aportació de les diòcesis de Catalunya a “la renovació litúrgica, sobretot després del Concili Vaticà II”. Precisament, el director d’aquesta comissió episcopal és un claretià català, Joan Maria Canals, defensor de la reforma litúrgica. D’altra banda, des de 2002 Taltavull va ser membre del consell assessor de la Subcomissió de Catequesis, i des de juny de 2005, director del Secretariat de la Comissió de Pastoral. Alhora, és l’únic bisbe auxiliar que presideix una comissió de la CEE.

El bisbe de Lleida, Joan Piris, repeteix a Mitjans de Comunicació i el de Terrassa, Josep Àngel Sáiz, a Seminaris i Universitats. És rellevant que Piris no hagi estat castigat per la campanya de desprestigi que ha patit pel litigi de les obres d'art de la Franja.

Els presidents de les Comissions Episcopals i els bisbes de l'Executiu formen la Comissió Permanent de la CEE que és el màxim òrgan de govern entre les plenàries. Així, quatre dels dotze bisbe catalans formaran part de la Permanent: Sistach, Taltavull, Piris i Sáiz Meneses. L’arquebisbe de València, Carlos Osoro, fins ara a l’Executiva, també formarà part de la Comissió Permanent després de ser escollit president de la Comissió d’Apostolat Seglar.

D’altra banda, tres bisbes catalans més formaran part d’altres subcomissions i organismes de la CEE. Una de les presències significatives és la renovació de l’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives, en el Consell d’Economia, tenint en compte que la CEE és qui gestiona i reparteix els fons que es recapten de l’assignació tributària. Alhora, també renoven el bisbe Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, com a president de la Subcomissió d’Universitats; i el de Tortosa, Xavier Salinas, en la Subcomissió de Catequesi.

També és rellevant que hagin quedat fora d’aquests càrrecs alguns dels noms més polèmics de les noves generacions episcopals, com l’arquebisbe d’Oviedo, Sanz Montes, que no repeteix a Vida Consagrada, i que no s’hagi promocionat noves promeses com Munilla de Sant Sebastià o Iceta de Bilbao.