Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Davant les declaracions públiques de persones de diversos sectors i àmbits educatius sobre la reestructuració de la sisena hora a l’escola pública, les entitats representatives dels titulars de les escoles concertades de Catalunya volem manifestar el següent:
 
1.  L’establiment dels concerts educatius va comportar, per a les escoles privades que s’hi van acollir, que l’horari lectiu dedicat a la impartició del currículum oficial quedés limitat, en determinats nivells educatius, a cinc hores setmanals.
 
2.  Per mantenir la tradició horària d’aquestes escoles es van establir, per llei orgànica, les activitats complementàries que es podien desenvolupar afegides a l’horari lectiu i sense solució de continuïtat, però amb determinades condicions. Són activitats que no estan finançades pel concert -sinó per quotes que paguen els pares i sotmeses a autorització de l’administració- i són un temps que no es pot dedicar a desenvolupar el currículum oficial, sinó a un altre tipus d’activitat educativa. Les activitats complementàries s’han mantingut des d’aleshores en aquestes mateixes condicions.
 
3.  L’aplicació de les mesures del Pacte Nacional per a l’Educació va comportar l’inici d’ajuts per al finançament d’aquestes activitats complementàries per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la situació social o familiar desafavorida. Aquestes mesures es van considerar transitòries fins que l’activitat complementària fos finançada per l’administració a totes les escoles concertades en analogia a l’aplicació de la sisena hora a l’escola pública.
 
4.  Si la sisena hora deixa de ser una prestació generalitzada i gratuïta a l’escola pública, entenem que no podem esperar pas el finançament generalitzat de l’activitat complementària a l’escola concertada, i entenem que el Departament es vegi obligat a prendre aquesta mesura per la necessitat de prioritzar l’aplicació dels recursos disponibles, ara més limitats i en un context de demanda creixent.
 
5.  Entenem, però, que cal seguir mantenint l’ajut per a l’alumnat amb més dificultats, ja que és la resposta anàloga al plantejament que el Departament està fent de manteniment de la sisena hora en les escoles públiques.
 

6.  Les escoles privades concertades, en ús de la llibertat d’ensenyament i de la seva autonomia de gestió, seguiran desenvolupant la seva oferta d’activitat complementària que, en no tenir caràcter curricular, no genera cap distorsió al conjunt del sistema educatiu ni suposa cap cost addicional al Departament.