Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

La Congregació per a la Doctrina de la Fe ha fet pública aquest dilluns la circular que ha enviat a totes les conferències episcopals en les que les obliga a crear unes “línies guia” d’actuació en els casos d’abusos a menors per part de sacerdots i religiosos. Aquestes indicacions volen aconseguir “procediments clars i coordinats en la gestió dels casos d’abusos” i afecten els bisbes i els responsables dels instituts de vida religiosa. Els procediments que estableixin les conferències episcopals que siguin d’obligat compliment hauran de ser aprovats per la Santa Seu.  

Les indicacions per establir aquests protocols que ha presentat aquest dimarts el cardenal William Levada, afronten primer l’atenció a les víctimes i la protecció als menors. Es posa com a exemple les trobades de Benet XVI amb víctimes d’abusos i reclama que  “l'Església, en la persona del bisbe o d'un delegat seu, ha d'estar disposada a escoltar les víctimes i als seus familiars i a esforçar-se a assistir-les espiritual i psicològicament”.

En l’àmbit de prevenció es posa com a model els “programes educatius de prevenció per a propiciar ‘ambients segurs’ per als menors” que han posat en marxa algunes diòcesis i institucions religioses, i s’insisteix en l’adequada formació dels futurs capellans i religiosos amb “un correcte discerniment vocacional i de la formació humana i espiritual dels candidats”. En aquest sentit, es remarca “l’específica responsabilitat dels bisbes, dels superiors majors i d'aquells que són responsables de la formació dels futurs sacerdots i religiosos” amb “una atenció particular al necessari intercanvi d'informació sobre els candidats al sacerdoci o a la vida religiosa que es traslladen d'un seminari a un altre, d'una diòcesi a una altra, o d'un institut religiós a una diòcesi”.

El text també fa referència a l’acompanyament dels sacerdots implicats. Es recorda la presumpció d'innocència però també es remarca que el “bisbe en qualsevol moment pot limitar de manera cautelar l'exercici del seu ministeri, tot esperant que les acusacions siguin aclarides”. També es reclama que “sempre se segueixen les prescripcions de les lleis civils pel que fa a remetre els delictes a les legítimes autoritats”, una col·laboració “que no es refereix només als casos d'abús sexual comès per clergues, sinó també a aquells casos d'abús en què estigués implicat el personal religiós o laic que coopera en les estructures eclesiàstiques”.

 
Aquesta circular és una concreció de les noves normes canòniques que va dictar Benet XVI el juliol de l’any passat i recullen el treball que està realitzant per seguir aquest tema la Congregació per a la Doctrina de la Fe.