Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El darrer número de la revista El Bon Pastor dedica un article al bisbe Luigi Padovese, president de la Conferència Episcopal de Turquia assassinat pel seu xofer el passat 3 de juny. L’autor de l’article, el capellà de Tarragona Josep M. Gavaldà, el coneixia molt bé ja que va ser el seu director de tesi. Un contacte de Padovese amb Catalunya que s’amplia amb la relació que mantenia amb l’arquebisbat de Tarragona, diòcesis que havia visitat, tal com posava de manifest la nota de condemna de l’assassinat de l’arquebisbe Jaume Pujol.

De la trajectòria d’aquest caputxí italià i bisbe des del 2004, Galvaldà en destaca la seva especialitat en els orígens del cristianisme i com “no es cansava de mostrar com el cristianisme fou des dels inicis una realitat pluriforme”. “Era un home convençut del pluralisme social, cultural i religiós, era també un home lliure, dialogant i respectuós amb els altres”, afirma. El text també recorda que Padovese “sabia que el diàleg amb l'islam era difícil, però no va caure en la temptació de l'oposició, el bloqueig o la fugida”.

L’article que podeu llegir en aquest número d’El Bon Pastor, també té espai per algunes anècdotes personals.