Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

CatalunyaReligió.cat, expressa de manera clara i contundent el seu suport al nou Estatut de Catalunya que va ser aprovat en referèndum el 18 de juny de 2006.

L’Església present a Catalunya no pot restar al marge de les legítimes aspiracions del poble català, manifestades de forma pacífica d’ençà la restauració de la democràcia. La sentència que acaba de dictar el Tribunal Constitucional retalla greument una part substancial del nostre legítim autogovern, fruit de la voluntat popular. Aquesta sentència contradiu clarament els drets que el Magisteri Pontifici reconeix a les minories.

Al costat dels nostres bisbes, CatalunyaReligió.cat fa seves les assenyades reflexions del document col·lectiu Arrels Cristianes de Catalunya, del qual aquest any se celebra el vint-i-cinquè aniversari:

“Com a bisbes de l’Església a Catalunya, encarnada en aquest poble, donem fe de la realitat nacional de Catalunya, afaiçonada al llarg de mil anys d’història i també reclamem per a ella l’aplicació de la doctrina del magisteri eclesial: els drets i els valors culturals de les minories ètniques dins d’un Estat, dels pobles i de les nacions o nacionalitats han de ser respectats i, fins i tot, promoguts pels Estats, els quals de cap manera no poden, segons dret i justícia perseguir-los, destruir-los o assimilar-los a una altra cultura majoritària. L’existència de la nació catalana exigeix una adequada estructura jurídico-política que faci viable l’exercici dels drets esmentats”.

I expressem, sense cap tipus d’ambigüitat, el nostre suport explícit al nou Estatut de Catalunya perquè creiem que és el nostre deure, en la línia de les motivacions més profundes que ens van fer donar el pas a impulsar aquest portal d’informació religiosa que, des del primer moment, s'identifica amb la cultura i la llengua catalana, “com a expressió de la identitat pròpia de Catalunya”.

El Consell Editorial